IBS Severity Scoring System

Något som används under en del studier är IBS Severity Scoring System (IBS SSS). Det används för att bedöma hur pass svår IBS man lider utav. Jag tänkte att det kanske kunde vara intressant för er att ta del av IBS SSS, det ger er både en inblick i och en bättre förståelse för hur forskarna mäter patienternas mående under en studie. Känner man till själva skalan är det kanske lättare att greppa huruvida en behandlingsmetod varit effektiv eller inte.  Nu används den väl inte till alla studier men den kan kanske vara till hjälp i de studier där den faktiskt använts.

År 1997 publicerades en artikel i tidskriften Alimentary Pharmacology & Therapeutics. Artikeln rörde bristen på standardisering vad gäller definition och svårighetsgrad av sjukdomen, vilket försvårade jämförelser mellan studier och dylikt. Rome och Manning hade hjälpt till att forma diagnoskriterierna men en skala som mäter sjukdomsgrad saknades. Skalan var tänkt att både hjälpa till att övervaka hur patienterna svarade på en behandling på vanliga vårdmottagningar och inom studier. Genom att använda skalan i forskningsstudier kunde forskarna rekrytera patienter med likartade symptom och svårighetsgrad.

Författarna till artikeln, Francis et al1 har under åren arbetat fram ett frågeformulär för att mäta patienternas sjukdomsgrad. Man har använts sig av flera olika men genom åren har man kommit att underfund med hur andra faktorer förutom just symptom i mage och tarm kan variera och finnas med i sjukdomsbilden. Därför har frågeformuläret minskats ner till att bestå av endast fem frågor, vilka man har bedömt som mest relevanta. Varje fråga har en skala mellan 0 -100, vilket gör att maxpoäng för hela formuläret är 500. Francis et al bedömde att resultat mellan 75 – <175 indikerade en mild variant av sjukdomen, 175->300 indikerade medelsvår variant och över >300 som svår grad av sjukdomen.

Så vilka frågor består formuläret av?

1 a) Lider du av buksmärta?

b) Om ja, hur svår är din buksmärta

pain

c) Hur många dagar av 10 lider du av buksmärta?
Multiplicera ditt svar med 10. (Jag har ont 8 av 10 dagar om jag är utan mediciner, så 8*10 = 80. 80 poäng är då mitt resultat för denna fråga.)

2 a) Lider du av uppblåst eller svullen mage? (Kvinnor, bortse från symptom som uppkommer under mens)
2 b) Om ja, hur pass svår är din uppblåshet?
disten

3. Hur nöjd är du med dina avföringsvanor?
happy

4. Hur pass mycket påverkar sjukdomen ditt liv?
qql

Referenser

1 Francis C.Y, Morris J. & Whorwell P.J. The irritable bowel severity scoring system: a simple method of monitoring irritable bowel syndrome and its progress. Aliment Pharmacol Ther. 1997; 11: 395-402

1 Response

  1. 23 oktober, 2013

    […] Läs om IBS Severity Scoring System […]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.