Tagged: Följdsjukdom

Högre risk för IBS-D vid atopisk sjukdom

Allergier, IgE-antikroppar och mastceller är något som har kopplats ihop med IBS flertalet gånger, bland annat i en studie med mastcellsstabiliseraren Ketitofen. Nu har en annan studie visat att personer med atopisk sjukdom och lågt antal mastceller har en ökad risk att drabbas av IBS. Studien visade en ökad risk för IBS vid tidigare atopisk sjukdom, födoämnesallergi och allergisk rinit (snuva).

Ingen ökad risk för tarmcancer

En studie i Taiwan följde 91,746 patienter som fått diagnosen IBS mellan år 2000 och 2010. Under de två första åren av studien noterade forskarna en ökning av tarmcancerfall bland IBS-patienter jämfört med kontrollerna (37,3 jämfört med 5,61 per 10 000/personer). Efter detta, under de resterande åren som studien pågick kunde forskarna inte hitta någon markant skillnad mellan IBS-patienterna och kontrollgruppen. De båda gruppernas tarmcancerrisk skiljde sig alltså inte särskilt mycket efter de första två åren. Forskarna kunde även se att IBS-patienterna genomgick fler koloskopier/sigmoideoskopi än patienterna i kontrollgruppen. Så hur förklarar forskarna den högre frekvensen av tarmcancerfall under de två första åren? Jo, de...

Impotens och IBS?

Impotens (erektil dysfunktion) definieras som oförmågan att få eller behålla en erektion tillräcklig för sexuellt samlag. Ungefär en tredjedel av alla män upplever impotens någon gång i livet, och impotensen har kraftig negativ påverkan på männens intima relationer, livskvalitet och självförtroende. Flera sjukdomstillstånd har kopplats samman med impotens såsom diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. En studie1 i Taiwan såg en koppling mellan impotens och gastrointestinala sjukdomar. Dessa forskningsresultat ledde sedan till en studie där man studerade en eventuell koppling mellan impotens och IBS.

Ökad risk för ischemisk kolit

schemisk kolit är en skada på tjocktarmen som uppstått till följd av syrebrist i tarmväggen. Symptomen är ofta krampaktiga buksmärtor med diarré, som efter ett tag övergår till blodig diarré. Smärtan är vanligtvis lokaliserad i nedre delen av magen och det är inte ovanligt med förhöjd temp. Ischemisk kolit kan göra att tarmväggen brister och man drabbas då av peritonit (inflammation i bukhinnan), så det är alltid en bra idé att rådgöra med sjukvården om du misstänker ischemisk kolit. Det har gjorts studier för att utröna om IBS kan medföra en ökad risk för ischemisk kolit. Två studier publicerade 20041,2 och en publicerad 20073 kunde...

Ökad risk för benbrott och benskörhet

Osteoporos, benskörhet, innebär minskad benvävnad och förändringar i benvävnadens struktur. Benskörhet leder till minskad hållfasthet i skelettet och ökar risken för frakturer. Traditionella riskfaktorer är bland annat ökad ålder, kvinnligt kön, rökning och ett stort alkoholintag. Bland mag- och tarmsjukdomar så ger både IBD1 och Celiaki2 en ökad risk för benskörhet. Hos patienter med Celiaki har en glutenfri-diet markant kunnat minska risken för att drabbas av benskörhet. Den ökade risken för benskörhet hos IBD-patienter är oberoende av graden av kortikosteroider, verkar inte bero på avvikelser i kalciumhomeostas3, och kan vara relaterat till sjukdomens aktivitet. Bentätheten har visat sig förbättras hos patienter med Crohns som får...