Menscykeln och magen

Menscykeln anges ofta vara 28 dagar, och kan delas upp i tre olika faser: Follikulär, luteral och menstruationsfas. Menstruationsfasen (dag 1 – 5) och den follikulära fasen (dag 1-13) börjar båda på cykelns första dag, det vill säga då mensen startar. Den follikulära fasen slutar när det luteiniserande hormonet (LH) når sin topp och ägglossning sker. Lutealfasen startar efter ägglossningen och varar oftast mellan 10 till 14 dagar. Östrogennivåerna når sin topp i mitten av den follikulära fasen och sjunker efter ägglossning, vilket följs av en ökning av både östrogen och progesteron i tidig lutealfas. En plötslig minskning av båda dessa hormoner leder till mensen.

Det är många kvinnor som upplever hur magen blir sämre under mensen, inte bara kvinnor med mag- och tarmsjukdomar utan även friska kvinnor. Detta kan bero på att det längs mag- och tarmkanalen finns könshormonreceptorer, vilket enkelt uttryckt innebär att könshormonerna påverkar mag- och tarmkanalens funktion samt även smärtupplevelse, smärtkänslighet och obehagskänslor (Ouyang & Wrzos, 2006). (Heitkemper & Chang, 2009)

Progesteron har exempelvis en lugnande effekt på tarmens rörlighet under graviditeten, vilket kan ge förstoppning. Man har studerat transittiden hos friska kvinnor under mens, men det har givit blandade resultat. Några studier har visat på en ökad transittid under lutealfasen, medan andra inte lyckats hitta något sådant samband. Studier kring tarmens motilitet och mens hos IBS-patienter är emellertid mer tydlig. Kvinnor som lider av mensvärk har ofta mer symptom från mage och tarm, och hos IBS-patienter har man sett hur menscykelns hormonförändringar påverkar symptomgraden, då de exempelvis drabbas av buksmärta och lägre smärttröskel i tarmen innan mens (Houghton, et al., 2002)

Studier visar hur IBS-patienter oftare upplever ökad gasbildning, diarré och förstoppning under mens än friska kontroller. De upplever också mer buksmärta, illamående och diarré både precis innan och under mens (Whitehead, et al., 1990), (Heitkemper, et al., 1995) (Kane, et al., 1998). Ökad visceral känslighet som resulterar i illamående, utspänd buk och smärta, särskilt under mensen första dag, beror troligtvis på de förhöjda prostaglandinnivåerna. Könshormonernas roll skulle kunna vara en del i förklaringen till varför kvinnor drabbas oftare av IBS. Baserat på flertalet gjorda studier verkar det som att kvinnliga könshormoner påverkar graden av symptom vid IBS. Detta bekräftas ytterligare när man lägger till den sjukdomsförbättring som sker efter ovariektomi (kirurgiskt borttagande av äggstock) och vid användning av GnRH-agonister (som gör att man hamnar i klimakteriet).
Men, det finns samtidigt få studier som jämför mag- och tarmsymptom före och efter menopaus och det finns därför inte tillräckligt mycket information kring menopausens effekt på IBS. Populationsstudier visar att kvinnor upplever en minskning av deras IBS efter menopaus, men samtidigt rapporterar många kvinnor en ökning av symptom runt starten av menopausen. Det har spekulerats i om denna ökning av symptom beror på minskade könshormoner, precis som IBS-symptom ökar runt dagarna innan mens. En studie har visat att postmenopausala kvinnor som använder hormonbehandling oftare utvecklar IBS, vilket ytterligare stödjer bevisen för att könshormonerna påverkar IBS (Ruigómez, et al., 2003).

Även för människor med IBD varierar symptom från mage och tarm under mensen. Det finns en allmän uppfattning om att IBD-patienter upplever förvärrade symptom under mens men det råder oenighet om detta är en fysiologisk försämring eller sjukdomsskov. Menstruationscykelns roll vid IBD tycks vara komplicerad och är inte helt klarlagd. Litteraturen visar som sagt att det sker förändringar i symptom under menstruationscykeln men det är få studier som har undersökt förhållandet mellan mag- och tarmsymptom vid IBD och mens. Menopausens effekt på IBD är även den oklar.

Det finns inte heller några publicerade studier som jämför skillnader i transittid hos IBS- och IBD-patienter.

Vill du läsa mer om hormoner och IBS så finns inlägget Kvinnor, mens och tarmproblem

Referenser

Bharadwaji, S., Barber, M., LA, G. & Shen, B., 2015. Symptomatology of irritable bowel syndrome and inflammatory bowel disease during the menstrual cycle. Gastroenterology Report, pp. 1-9.

Heitkemper, M. & Chang, L., 2009. Do Fluctuations in Ovarian Hormones Affect Gastrointestinal Symptoms in Women With Irritable Bowel Syndrome?. Gender Medicine, Volym 6, pp. 152-167.

Heitkemper, M., Jarrett, M. & Cain, K., 1995. Daily gastrointestinal symptoms in women with and without a diagnosis of IBS. DigDis Sci, Volym 40, pp. 1511-1519.

Houghton, L., Lea, R., Jackson, N. & Whorwell, P., 2002. The menstrual cycle affects rectal sensitivity in patients with irritable bowel syndrome but not healthy volunteers. Gut, Volym 50, pp. 471-474.

Kane, S., Sable, K. & Hanauer, S., 1998. The menstrual cycle and its effect on inflammatory bowel disease and irritable bowel syndrome: a prevalence Study. Am J Gastroenterol, Volym 93, pp. 1867-1872.

Ouyang, A. & Wrzos, H., 2006. Contribution of gender to pathophysiology and clinical presentation of IBS: Should management be different in women?. American Journal of Gastroenterology, 101(12), pp. 602-609.

Ruigómez, A., García Rodrígues, L. & Johansson, S., 2003. Is hormone replacement therapy associated with an increased risk of irritable bowel syndrome?. Maturitas , Volym 44, pp. 133-140.

Whitehead, W., Cheskin, L. & Heller, B., 1990. Evidence for exacerbation of irritable bowel syndrome during menses. Gastroenterology, Volym 98, pp. 1485-9.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.