Tagged: Tillgänglighet

Tidsgräns på toaletter i Stockholm

En väldigt stor del av livet med tarmsjukdom är problemet med offentliga toaletter. Det finns ganska få toaletter att nyttja när man är ute och rör sig i samhället, och de som finns uppfyller sällan tillgänglighetskriterierna för mag- och tarmsjuka. Detta gör att man kanske drar sig för att gå hemifrån och livet begränsas ytterligare. Nu planerar Stockholm att installera nya fräscha toaletter. Det låter ju väldigt bra, eller hur? Ännu bättre låter det när det står att de ska vara gratis och självrengörande. Efter varje toalettbesök så gör den rent sig själv, hela toaletten inklusive golvet blir rengjort. Men, så kommer då det problematiska....

Tillgänglighet för mag- och tarmsjuka

Jag har precis skrivit färdigt en tenta och sprang då på en rapport från gamla Handikappombudsmannen vid namn Diskriminering och tillgänglighet. En väldigt intressant rapport och även för oss med mag- och tarmsjukdomar. Gruppen människor med funktionshinder på grund av sjukdomar och andra funktionsstörningar i matsmältningskanalen omfattar här även personer med stomi och inkontinens. En förutsättning för tillgänglighet och användbarhet av fysisk miljö är för dem att det finns tillgång till lämpligt utformade toaletter. Det innebär bl.a. att toaletterna ska vara slutna. Det får inte vara öppet under eller över dörrstyckena eller sidoväggarna. Toaletterna ska också vara ordentligt ventilerade och ha slutna avfallskärl. Det ska...