Tagged: Behandling

Alternativ behandling, övrigt

Det lär ju inte vara någon nyhet den här gången heller, i alla fall inte om du läst flera av mina tidigare inlägg. Men det är inte särskilt ovanligt att IBS-patienter söker alternativa behandlingsmetoder. Mycket av anledningen att det inte finns någon ordentlig behandling i dagsläget samt att en IBS-patient sällan är en prioriterad patient hos sjukvåren. Många IBS-patienter testar, i förhoppning om att hitta ett sätt att må bättre, kosttillskott, örter, massagebehandlingar, biofeedback, akupunktur, yoga, zonterapi och aromaterapi. Det finns dock få eller inte studier publicera kring flera utav dessa behandlingsmetoder, även om akupunktur och örtmedicin har studierats ganska så ingående. Cochrane1 gick igenom...

Alternativ behandling, psykologiska behandlingssätt

Att det är brist på effektiva läkemedel vid IBS är ingen nyhet, särskilt eftersom jag tjatar om det i inlägg efter inlägg. Bristen har gjort att det inte är särskilt ovanligt att söka sig utanför vad läkemedel kan erbjuda, efter alternativa behandlingsmetoder. Det finns en hel uppsjö av metoder som påstås vara effektiva vid IBS, såsom psykologiska terapier, akupunktur, zonterapi, motion, dieter och naturläkemedel. Jag har skrivit en del om naturläkemedel tidigare så jag kommer inte gå in på det närmare den här gången. Vill du läsa om naturläkemedlen så finns de här Alternativmedicin, del 1 och Alternativmedicin, del 2 Förutom att det saknas effektiva...

Avföringstransplantation, del 1

ekal mikrobiota transplantation (FMT) har blivit en effektiv behandling vid återkommande Clostridium difficile infektion (CDI), och det finns tecken som tyder på att FMT kan vara effektivt vid andra mag- och tarmsjukdomar, inkluderat IBD och IBS. Sjukdomar där en förändrad bakteriemiljö förekommer12. Vad är avföringstransplantation? Avföringstransplantation är egentligen precis vad det låter som. Man tar avföring från en frisk individ och transplanterar den till en sjuk persons mag- och tarmkanal för att bota en specifik sjukdom. FMT är inget nytt påhitt, utan har funnits länge. På 1500-talet gav man en jäst avföringslösning, färsk avföring, torkad avföring eller avföring från spädbarn som behandling mot svår diarré,...

Pektin mot IBS-D

Pektin är en kolhydrat, mer specifikt en polysackarid som finns i flera livsmedel såsom äpplen, päron och apelsiner. Det tillhör de lösliga fibrerna och har flertalet hälsoeffekter, exempelvis sänker det kolesterolet och har en prebiotisk effekt. En studie som pågick under juli 2011 till december 2013 undersökte huruvida Pektin kunde hjälpa vid IBS-D. Totalt 87 patienter rekryterades till en randomiserad kontrollerad studie. De delades slumpmässigt in i två grupper, en kontrollgrupp och en pektingrupp. Pektingruppen bestod av 46 stycken som fick 24 g pektinpulver per dag under sex veckor. Kontrollgruppen fick placebo och bestod av 41 peroner. Efter behandlingen undersöktes tarmens mikroflora och jämfördes mellan...

Ny medicin mot IBS-D

Jag skrev tidigare om läkemedlet Eluxadolin, och Furiex Pharmaceuticals har nu avslutat sina fas 3-studier på medlet med goda resultat. Två studier, som pågick 12 och 26 veckor vardera, undersökte läkemedlets effekt på 2428 personer. Biverkningarna tycktes få och inte särskilt allvarliga, de mest förekommande biverkningarna var förstoppning och illamående. Studierna visar att Eluxadolin markant förbättrar diarré och buksmärta associerad med IBS jämfört med placebo. Hoppfulla, positiva resultat alltså. Företaget planerar nu att ansöka om godkännande för behandling av IBS-D i USA någon gång under mitten på 2014. Dock dröjer det till början av 2015 innan företaget ansöker om godkännande i Europa, så det kan...

Mesalazin vid IBS?

Mesalazin används som behandling vid IBD (inflammatory bowel disease) och hämmar inflammation i tarmen. Eftersom låggradig inflammation har setts vid IBS så har Mesalazins effekt vid IBS studerats i flertalet studier. Resultaten har varit lite varierande men så är det ju tyvärr med de flesta behandlingsalternativen för IBS i dagsläget, även de som vanligen erbjuds oss. En studie gjordes på 61 patienter med IBS-D enligt Rome III. De delades in i två grupper PI-IBS (18 st) och IBS (43 st), och båda grupperna fick 800 mg 3 gånger per dag i 30 dagar. Symptomen utvärderades löpande under studien. Det var faktiskt ingen statistisk skillnad mellan...

Alternativ behandling, motion

Jag har skrivit om motion förut, men jag kör en liten repris här nu. Vill du läsa mitt förra inlägg om motion så finns det här Träning som medicin. Fysisk aktivitet för att förebygga sjukdomar och minska symptom är långt ifrån någon ny idé. Man har exempelvis sett att regelbunden fysisk motion har förbättrat Fibromyalgi1 och depression2, två sjukdomar som ofta överlappar med IBS3. Det har även forskats en del kring IBS och fysisk aktivitet med positiva resultat. Personer med kronisk förstoppning har fått förbättrad transittid och förbättrat avföringsmönster vid regelbunden fysisk aktivitet4 och man har sett att IBS-patienter med en mer stillasittande livsstil rapporterar...

Alternativ behandling, kost

Många patienter med IBS upplever att deras symptom förvärras i samband med ätande1 2, och därför är det kanske rimligt att fundera över om det finns någon i maten som gör en sjuk. Studierna har visat på flera potentiella bakomliggande orsaker till den upplevda intoleransen men kostens roll i IBS är kontroversiell och skulle behöva studeras mer ingående.

Avföringstransplantation, del 2

Clostridium difficile FMT tycks vara en väldigt effektiv behandling vid återkommande Clostridium difficile (CDI) och har faktiskt föreslagits som en första behandlingsåtgärd för CDI. En randomiserad kontrollerad studie jämförde behandling med FMT och Vancomycin (antibiotika). Den studien fick avbrytas i förtid eftersom patienterna som fick FMT svarade så oerhört mycket bättre på behandlingen, och man ansåg det oetiskt att fortsätta studien. 81 % (13 av 16) av FMT-gruppen ansågs friska från RCDI efter en behandling. Två av de tre icke-botade patienterna blev botade efter ytterligare en FMT behandling från annan donator. Motsvarande siffror i gruppen som bara fick Vancomycin var 4 av 13 (31%) och...

Aleris startar hypnos för IBS

I en kommande avhandling visar gastrocentrum på Aleris Specialistvård Sabbatsberg att hypnos kan hjälpa patienter med IBS. I genomsnitt svarade fyra av tio patienter på hypnosbehandlingen, jämfört med en av tio i kontrollgruppen. Klart bättre än i kontrollgruppen men personligen gör jag inga volter av siffrorna ”fyra av tio”. Forskningen visar emellertid att förbättringarna håller i sig och svarade man på behandlingen så fortsatte man att bli bättre. Förklaringen är sannolikt att signalering samt funktion i mag- och tarmkanalen normaliseras när man använder sig av hypnosen. Hypnosbehandlingen ges under tolv veckor och innebär att man lär sig slappna av väldigt djupt och visualisera hur man...