Långtidseffekt av probiotika

Under de senaste åren har ett stort intresse riktats mot tarmens bakterieflora. En hypotes som vuxit sig ganska stark är att en onormal bakterieflora aktiverar immunförsvaret i tarmslemhinnan som i sin tur bland annat stör det enteriska nervsystemet. Jag har skrivit om probiotika tidigare där en del studier har givit positiva resultat och andra studier inte kunnat visa på någon effekt av probiotikan. Resultaten är med andra ord motsägelsefulla för huruvida probiotika kan hjälpa vid IBS. Fördelen med probiotika är att en inte riskerar en massa olika biverkningar och därför anser många det vara värt ett försök.