Tagged: IBS-D

Pektin mot IBS-D

Pektin är en kolhydrat, mer specifikt en polysackarid som finns i flera livsmedel såsom äpplen, päron och apelsiner. Det tillhör de lösliga fibrerna och har flertalet hälsoeffekter, exempelvis sänker det kolesterolet och har en prebiotisk effekt. En studie som pågick under juli 2011 till december 2013 undersökte huruvida Pektin kunde hjälpa vid IBS-D. Totalt 87 patienter rekryterades till en randomiserad kontrollerad studie. De delades slumpmässigt in i två grupper, en kontrollgrupp och en pektingrupp. Pektingruppen bestod av 46 stycken som fick 24 g pektinpulver per dag under sex veckor. Kontrollgruppen fick placebo och bestod av 41 peroner. Efter behandlingen undersöktes tarmens mikroflora och jämfördes mellan...

Lovande medicin för IBS-D

Constella (Linaklotid) finns numer för patienter med IBS-C. Medicinen har fått bra resultat i studier och kan förhoppningsvis vara till stor hjälp för patienter som lider av förstoppning. Än så länge finns dock ingen motsvarande medicin för IBS-D patienter men det forskas intensivt om IBS och läkemedel just nu.