Tagged: Medicin

Citalopram och IBS

Brain-gut axis är säkert en term du har hört förut. Denna koppling mellan mage och hjärna tycks vara inblandad i det som är IBS. Brain-gut axis består av det centrala nervsystemet, autonoma nervsystemet och det enteriska nervsystemet1 2. Det autonoma nervsystemet består i sin tur av sympatiska och parasympatiska nerver, medan det enteriska nervsystemet innehåller nerver som styr den motoriska och sensoriska funktionen i tarmväggen. Parasympatiska never i det autonoma nervsystemet stimulerar aktiviteten i mag- och tarmkanalen, och detta kan då påverka hur tarmen beter sig. Det enteriska nervsystemet innehåller 95 % av kroppens serotonin, och serotoninet är bland annat delaktigt i förmedlingen av smärta...

Buscopan mot buksmärta

Hyoscine butylbromid (Buscopan) är en kramplösande medicin som verkar genom att lugna glatt muskulatur (tarmen). Kramplösande har givits till många patienter med återkommande buksmärta men eftersom många av dessa kramplösande mediciner togs fram för ganska så länge sedan bygger rekommendationerna på gammal forskning som i många fall har brister. Analyser och genomgångar över studier som finns har visat att dessa mediciner kan ha en positiv effekt på IBS. Buscopan finns dock endast som injektionsvätska här i Sverige, vilket innebär att man troligtvis behöver söka Buscopan på licens. Om du är intresserad av att testa medlet så hör med din läkare om han/hon kan tänkas hjälpa...

Delta i klinisk studie

Är du kvinna som har fått diagnosen IBS-D,  då har du möjligheten att vara med i en klinisk studie. Läkemedlet som ska studeras heter Ibodutant och studien ska pågå i mellan 4-12 månader. Det är en dubbelblind studie, vilket innebär att hälften kommer att få placebo och ingen kommer veta om du får placebo eller Ibodutant. Studien görs i Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala, för kontaktuppgifter se längst ned. Tidigare studier på Ibodutant har varit lovande och visat sig hjälpa flertalet med IBS-D. Ibodutant, which has already proven to be safe and well tolerated in previous studies, has been shown to be effective on abdominal...

Min erfarenhet av kramplösande

Sen jag först blev sjuk för snart 15 år sedan har smärtsamma kramper i magen varit mitt absolut största problem. Det har varit så otroligt stark smärta och ingenting har funnits till hjälp. Det enda har varit att vänta tills tarmen är helt tom och kramperna börjar avta. På senare år har jag visserlige färre sådana attacker men jag har samtidigt kramper oftare, kramper som inte är relaterade till tarmtömning. Dessa kramper kan hålla i sig en timme eller fler, och försvinner ungefär lika plötsligt som de kom. Jag orkar sällan ta mig ur sängen efter några timmar med magkramper. För många år sedan fanns...

Ny medicin mot IBS-D

Jag skrev tidigare om läkemedlet Eluxadolin, och Furiex Pharmaceuticals har nu avslutat sina fas 3-studier på medlet med goda resultat. Två studier, som pågick 12 och 26 veckor vardera, undersökte läkemedlets effekt på 2428 personer. Biverkningarna tycktes få och inte särskilt allvarliga, de mest förekommande biverkningarna var förstoppning och illamående. Studierna visar att Eluxadolin markant förbättrar diarré och buksmärta associerad med IBS jämfört med placebo. Hoppfulla, positiva resultat alltså. Företaget planerar nu att ansöka om godkännande för behandling av IBS-D i USA någon gång under mitten på 2014. Dock dröjer det till början av 2015 innan företaget ansöker om godkännande i Europa, så det kan...

Mesalazin vid IBS?

Mesalazin används som behandling vid IBD (inflammatory bowel disease) och hämmar inflammation i tarmen. Eftersom låggradig inflammation har setts vid IBS så har Mesalazins effekt vid IBS studerats i flertalet studier. Resultaten har varit lite varierande men så är det ju tyvärr med de flesta behandlingsalternativen för IBS i dagsläget, även de som vanligen erbjuds oss. En studie gjordes på 61 patienter med IBS-D enligt Rome III. De delades in i två grupper PI-IBS (18 st) och IBS (43 st), och båda grupperna fick 800 mg 3 gånger per dag i 30 dagar. Symptomen utvärderades löpande under studien. Det var faktiskt ingen statistisk skillnad mellan...

Lovande medicin för IBS-D

Constella (Linaklotid) finns numer för patienter med IBS-C. Medicinen har fått bra resultat i studier och kan förhoppningsvis vara till stor hjälp för patienter som lider av förstoppning. Än så länge finns dock ingen motsvarande medicin för IBS-D patienter men det forskas intensivt om IBS och läkemedel just nu.