Cykliska kräkningar

Cykliska kräkningar, även känt som Cyclic vomiting syndrome (CVS), är en sjukdom som karaktäriseras av återkommande illamående och kräkningar, med relativt symptomfria perioder däremellan. Studier som gjorts under senaste åren har givit flera olika teorier om varför någon drabbas av sjukdomen, bland teorierna finns dysfunktion i sympatiska och parasympatiska nervsystemet samt stress, ångest och depression. Behandling av CVS är inte enkel, det finns inte väldigt många alternativ och mycket av behandlingen går ut på att identifiera och undvika så kallade triggers. Det finns viss möjlighet till förebyggande läkemedelsbehandling samt stödjande vård för att lindra ett skov. Kända triggers är till exempel känslomässig stress, energiuttömmande saker...