Tagged: Tillgänglighet

Tidsgräns på toaletter i Stockholm

En väldigt stor del av livet med tarmsjukdom är problemet med offentliga toaletter. Det finns ganska få toaletter att nyttja när man är ute och rör sig i samhället, och de som finns uppfyller sällan tillgänglighetskriterierna för mag- och tarmsjuka. Detta gör att man kanske drar sig för att gå hemifrån och livet begränsas ytterligare.

Nu planerar Stockholm att installera nya fräscha toaletter. Det låter ju väldigt bra, eller hur? Ännu bättre låter det när det står att de ska vara gratis och självrengörande. Efter varje toalettbesök så gör den rent sig själv, hela toaletten inklusive golvet blir rengjort.

Men, så kommer då det problematiska. Det kommer finnas en maxgräns på hur länge man får befinna sig inne på toaletten. Larm och sensorer känner av när man går in och har man inte kommit ut efter 20-25 minuter så smälls dörren upp automatiskt. Pressansvarig på Trafikkontoret säger ”Man ska inte kunna vara där i flera timmar. Det är en säkerhetsfunktion”

Jag fattar att en säkerhetsfunktion kan behövas, men jag tycker  det är en ganska stor skillnad mellan 20 minuter och flera timmar. 20 minuter låter kanske tillräckligt, förutsatt att du är frisk och inte har någon funktionsnedsättning. Men, tidsbegränsningen gör att det här är toaletter som en tarmsjuk kan få svårt att använda.

Källa: http://www.alltomstockholm.se/stadsliv/article4131400.aos

Läs mer om Tillgänglighet för mag- och tarmsjuka

Tillgänglighet för mag- och tarmsjuka

Jag har precis skrivit färdigt en tenta och sprang då på en rapport från gamla Handikappombudsmannen vid namn Diskriminering och tillgänglighet. En väldigt intressant rapport och även för oss med mag- och tarmsjukdomar.

Gruppen människor med funktionshinder på grund av sjukdomar och andra funktionsstörningar i matsmältningskanalen omfattar här även personer med stomi och inkontinens.

En förutsättning för tillgänglighet och användbarhet av fysisk miljö är för dem att det finns tillgång till lämpligt utformade toaletter.

Det innebär bl.a. att toaletterna ska vara slutna. Det får inte vara öppet under eller över dörrstyckena eller sidoväggarna. Toaletterna ska också vara ordentligt ventilerade och ha slutna avfallskärl. Det ska även finnas tvättmöjligheter inne på toaletten.
Möjligheten för människor med funktionshinder på grund av sjukdomar och andra funktionsstörningar i matsmältningskanalen att ta del av och delta i verksamhet är i hög grad beroende av hur den planeras och genomförs. Tillgänglighet och användbarhet betyder här att det finns tillgång till toaletter som uppfyller nämnda krav och att man håller angivna tider, arbetar i korta pass och tar regelbundna pauser. Det ska även finnas tillgång till anpassad kost.

Jag började fundera igenom hur det ser ut med toaletter på flera offentliga platser och jag kan konstatera att tillgängligheten för oss med mag- och tarmsjukdomar sällan är särskilt bra. Jag tror samtidigt att det är viktigt att vi med mag- och tarmsjukdomar blir medvetna om begreppet tillgänglighet och börjar prata om det. Det är ju ett högaktuellt begrepp med tanke på förändringen i Diskrimineringslagen där nu Bristande tillgänglighet är en av driskrimineringsgrunderna.

Hur ofta besöker du offentliga platser där toaletterna uppfyller tillgängligheten?