Tagged: Poesi

Älvans kungarike

Här finns porten utan dess like,
några steg förbi vittrans vrå
Här finns älvans kungarike,
en bit ifrån tomtar grå

Här får din fantasi vingar
Här får hemligheterna bo
Här då näckens toner klingar
får själen äntligen ro

Copyright © Elaise 2009

När det är dags

När det är dags och åren är förbi
är det vemod, sorg och ångest
Inga val gjorda, inga vägar resta
bara mörkt, tomt och tyst

När det är dags och åren är förbi
är det vemod, sorg och ångest
Inga steg tagna, inget annan än väntan
och en stjärna som aldrig riktigt lyst

Copyright © Elaise 2013