IBS och graviditet

Som jag nämner i mitt inlägg Kvinnor, mens och tarmproblem så är kunskapsluckorna stora när det gäller IBS och graviditet. IBS är en vanlig mag- och tarmsjudom som ofta drabbar kvinnor i fertil ålder och vi vet alltså väldigt lite om vad som händer med sjukdomen under en graviditet och hur sjukdomen kan påverka en graviditet.

En gemensam studie mellan University College Cork i Irland och Biostatistics Group of the University of Manchester, Storbritannien, undersökte möjliga sätt IBS kan påverka en graviditet. Cytokiner som bland annat tros ha en inverkan på IBS, har även kopplats till ökad risk för missfall, utomkvedshavandeskap, havandeskapsförgiftning och dödfödsel.

Man genomförde en kohortstudie[i] på 100 000 slumpvalda kvinnor. Kvinnor med IBS separerades från kvinnor utan IBS och delades sedan in i ytterligare två grupper; IBS-patienter med depression/ångest och IBS-patienter utan depression/ångest för att säkert kunna säga att det var just IBS som medförde en eventuell ökad risk.

Valda utfall var just det som förknippats med cytokiner, det vill säga: missfall, utomkvedshavandeskap, havandeskapsförgiftning och dödfödsel.

Resultaten kunde senare visa att kvinnor med en fastslagen IBS-diagnos innan graviditeten, oavsett mentalt tillstånd, hade en måttligt ökad risk att drabbas av missfall och utomkvedshavandeskap. Man kunde emellertid inte hitta någon koppling mellan IBS och havandeskapsförgiftning samt dödfödsel.

Så många som en av fyra graviditeter slutar med missfall och en av 100 graviditeter är utomkvedshavandeskap, orsaken till många missfall och utomkvedshavandeskap är fortfarande okänd och därför kan studiens resultat vara särskilt viktiga inför framtida studier. En av författarna till studien, Dr. Kenny, menade därför att dessa resultat tyder på att mödravård är extra viktigt hos kvinnor med IBS.

Prof. Quigley, en annan av författarna menade att denna studie gav ytterligare bevis för att IBS inte är obetydlig och att den gav en ny illustration av hur IBS kan orsaka problem utanför tarmen. Ytterligare studier är dock nödvändiga för att ta reda på varför IBS-patienter har denna ökade risk.

Det är viktigt att komma ihåg att även om det finns en måttligt ökad risk för missfall och utomkvedshavandeskap vid IBS så är risken fortfarande låg. Däremot kan man säga att mödravården är särskilt viktig hos kvinnor med IBS och att vi kanske ska vara lite mer uppmärksamma på symptom på utomkvedshavandeskap

Referenser

Khashan, A. S. et al., 2012. Increased Risk of Miscarriage and Ectopic Pregnancy Among Women With Irritable Bowel Syndrome. Clinical Gastroenterology and Hepatology , 10(8), pp. 902-909.

[i] Kohortstudier är inom statistik en studie på en grupp individer med någon bestämd gemensam erfarenhet inom en viss tidsperiod.

1 Response

  1. 3 april, 2014

    […] när man lider av IBS. Vill du läsa mer faktabaserade artiklar så rekommenderar jag inläggen IBS och graviditet samt Kvinnor, mens och […]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.