Varför gör det ont?

Det är många med IBS som frågar sig varför det gör ont, och hur det kan komma sig att det gör så ont trots att inga uppenbara fel finns. Det kan till och med vara en anledning till att en IBS-patient ifrågasätter diagnosen eftersom de inte riktigt får ihop nivån av smärtan med den allmänna bilden av IBS. Tanken ”Om jag har så här ont så måste det vara något stort fel på mig” är inte ovanlig och den är nog vanligare hos människor som fortfarande ser IBS som en slaskdiagnos.

Varför det gör ont är även en fråga som intresserar forskarna. Det forskas intensivt kring IBS och vi gör faktiskt framsteg. Idag placerar vi exempelvis IBS bland de neurogastroenterologiska sjukdomarna och vi har en mycket bättre bild av vad IBS är, även om vi fortfarande saknar kunskap.

Forskare på University of Adelaide har gjort en unik studie på hur den immuna smärtresponsen skiljer sig mellan friska och IBS-patienter, som publiceras i tidskriften Brain, Behavior, and Immunity. Tack vare den studien upptäcktes att immunförsvaret är defekt hos människor med IBS, och att detta är en stor anledning till varför IBS-patienter har problem med smärta. Studien har givit en bra inblick i hur interaktionen mellan immunsystem och smärta ser ut, och ger ett starkt stöd åt teorin att neuroimmuna interaktioner är förändrade vid IBS. Den kan även förklara varför en del smärtlindrande har så pass dålig effekt vid IBS.

I mage och tarm har vi specialiserade immunceller, kända som monocyter och makrofager (en typ av vita blodkroppar, se förklaring nedan), och forskningen visar att hos friska människor utsöndrar dessa celler opioider som blockerar smärta, medan denna produktion är bristfällig hos IBS-patienter.

Vårt blod består av blodkroppar och blodplasma. Det finns tre typer av blodkroppar: vita, röda och blodplättar. De vita blodkropparnas delas upp i granulocyter, lymfocyter och monocyter och deras viktigaste uppgift är att försvara kroppen. 

Monocyter har en cellkärna och cellorgan och finns i blodet i ca ett dygn innan det färdas vidare i kroppen och blir till makrofager. Makrofager kallas även storätare, och kan helt enkelt ”äta upp” inkräktare som exempelvis bakterier. Makrofagerna tar samtidigt hand om död vävnad då de fungerar som en städpatrull i kroppen och bildar även de olika ämnen som aktiverar T- och B-lymfocyter.

T-lymfocyterna bildas i benmärgen och kan delas in i två undergrupper: s.k mördarceller och T-hjälparceller. Mördarcellerna arbetar med att oskadliggöra virusinfekterade celler och dylikt, några av dem blir sedan minnesceller som finns kvar för att ”komma ihåg” ämnet som utlöste immunförsvarets reaktion. T-hjälparcellerna samordnar och styr immunförsvaret och det gör de genom att utsöndra olika signalsubstanser (cytokiner). B-lymfocyter bildas även de i benmärgen, och omvandlas till plasmaceller när de kommer i kontakt med ett inkräktande ämne. Dessa plasmaceller bildar i sin tur antikroppar för att bekämpa inkräktarna.

Huvudförfattaren till studien, Dr Patrick Hughes, säger att med tanke på den defekta opioidproduktionen vid IBS så är det inte särskilt konstigt att patienter upplever oförklarlig smärta, och att detta kan vara en anledning till varför smärtlindrande mediciner inte ger tillräcklig lindring.

Exakt varför denna produktion inte fungerar som den ska vet vi ännu inte, men det här kan mycket möjligt ge nya vägar för behandling. Hoppas du tycker det här var lika intressant om jag. Mitt främsta problem är ju smärta så mina tankar har ofta snurrat runt varför det gör så ont. Det här gav mig en bättre förståelse för min sjukdom, och jag hoppas det gjorde det för dig också.

Källa:
Hughes PA, Moretta M, Lim A, Grasby DJ, Bird D, Brierley SM, Liebregts T, Adam B, Ashley Blackshaw L, Holtmann G, Bampton P, Hoffmann P, Andrews JM, Zola H, Krumbiegel D. Immune derived opioidergic inhibition of viscerosensory afferents is decreased in Irritable Bowel Syndrome patients. Brain Behav Immun. 2014 Jul 23.[Epub ahead of print]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.