Sömn och IBS

Härom natten då jag låg vaken och inte kunde somna så började jag fundera over sömn och IBS. Jag har alltid haft svårt att somna och sällan känt mig riktigt utsövd. Läser man lite om IBS så stöter man snart på påståendet att störd sömn är något som är vanligt hos IBS-patienter. Jag blev nyfiken på varför och bestämde mig för att göra lite efterforskningar.

Störd sömn är som sagt vanligt hos IBS-patienter och drabbar någonstans mellan 26-55 % av alla med IBS1.
Exakt varför det är så vet forskarna inte men det finns en hel del studier gjorda inom ämnet. Det finns flertalet studier som tyder på att det är den dåliga tarmen som orsakar den dåliga sömnen, exempelvis de studier där man funnit att IBS-patienter har mer REM-sömn (drömsömn)2. En studie visade ganska anmärkningsvärda ökningar av REM-sömn hos IBS-patienter2 samtidigt som en annan studie där man jämförde friska kontroller med kvinnor med IBS också kunde visa en högre grad av REM hos IBS-patienterna3. Man har även kunnat se att mag- och tarmkanalens funktion under sömnen var markant förändrad hos IBS-patienter jämfört med kontroller. REM-sömn kontrolleras av en mängd komplexa mekanismer i hjärnstammen och dessa resultat väcker frågor om bakgrunden till IBS. Innebär dessa förändringar en fundamental förändring i hjärnans funktion?3Kan förändringar i det centrala nervsystemets funktion vara en bidragande orsak till sjukdomen?

Å andra sidan finns det även stöd för motsatsen, det vill säga att tarmstörningen är en konsekvens av den dåliga sömnen. Man har bland annat sett hur symptomgraden varierar beroende på sömnkvaliteten, både hos män och kvinnor med IBS4. Personligen kan jag inte låta bli att undra om det kanske är så att den dåliga sömnen är ett första tecken på att symptomförvärring är på väg?

Dålig sömn och stress är ju för övrigt något som ofta nämns tillsammans. Ett par forskare5 granskade studier som försökte relatera stress och förändringar i mag- och tarmkanalens motilitet och drog slutsatsen att det saknas definitiva belägg för att slutligt fastställa ett samband däremellan. En annan studie6 lyckades inte visa något konsekvent samband mellan dagliga stressfaktorer och symptom hos IBS-patienter. Dessa skedde dock 1989 respektive 1994 så det är möjligt att det idag finns sådana belägg.

Man har även intresserat sig för neuroendokrina substanser och IBS, en studie7 undersökte bland annat kortisolnivåer hos kvinnor med IBS för att se om det fanns någon skillnad mellan friska kontroller och IBS-patienterna. Någon skillnad däremellan kunde de inte hitta men däremot kunde de se en skillnad mellan de olika IBS-grupperna (som baserats på avföringsmönster). Kvinnor med IBS-C hade en högre nivå av alla tre neuroendokrina substanser som mättes medan IBS-D kvinnorna hade en lägre nivå av nattligt noradrenalin och kortisol. En annan studie8 kunde också hitta skillnader mellan olika undergrupper. Där såg man att en högre aktivitet hos det parasympatiska nervsystemet samt en lägre balans mellan det sympatiska och parasympatiska nervsystemet hos IBS-D jämfört med IBS-C och IBS-A under all typ av sömn. Denna studie stödjer författarnas tidigare resultat där de jämförde variabilitet i hjärtfrekvens och såg samma typ av skillnader, en skillnad som var extra tydlig hos kvinnor med IBS-D som rapporterade en kraftig buksmärta

Melatonin, ett derivat av serotonin, är delaktigt i sömnregleringen. Förutom att finnas i tallkottkörteln så finns Melatonin i stor mängd även i mag- och tarmkanalen. Många studier har visat hur melatonin kan påverka tarmens motilitet och av den anledningen har substansen varit aktuell som behandling för IBS. En studie9 gjordes på 40 IBS-patienter, där man behandlade med 3 mg melatonin under två veckor. Efter behandlingen kunde forskarna se en markant minskning av buksmärta hos IBS-patienterna. Detta skedde utan att melatoninet påverkade sömnen så en potentiell effekt kan ha kommit av melatoninets förmåga att påverka den viscerala överkänsligheten.

Melatonin var tidigare ett licenspreparat här i Sverige men jag tror det ska finnas att få på recept nu. I en del andra länder säljs det som kosttillskott så bor du i utlandet kan du alltid fråga i din butik. Jag har inte testat Melatonin själv men kan det minska buksmärta så är det definitivt något jag är intresserad av att testa. Tyvärr kan det nog vara lite krångligt att lyckas få det utskrivet av IBS som orsak..

Referenser

1 Fass, R., Fullerton, S. & Tung, S., 2000. Sleep disturbances in clinic patients with functional bowel disorders. Am J Gastroenterol, Volume 95, pp. 195-200.

2 Kumar, D. et al., 1992. Abnormal REM sleep in the irritable bowel syndrome. Gastroenterology , Volume 103, p. 12–17.

3 Orr, W. et al., 1997. Sleep and gastric function in irritable bowel syndrome: derailing the brain-gut axis. Gut , Volume 41, p. 390–393

4 Jarrett, M., Heitkemper, M. & Cain, K., 2000. Sleep disturbance influences gastrointestinal symptoms in women with irritable bowel syndrome. Dig Dis Sci , Volume 45, pp. 952-959.

5 Camillieri, M. & Neri, M., 1989. Motility disorders and stress. Dig Dis Sci, Volume 34, pp. 1777-86.

6Suls, J., Wan, C. & Blanchard, E., 1994. A multilevel data-analytic approach for evaluation of relationships between daily life stressors and symptomatology: patients with irritable bowel syndrome. Health Psychol, Volume 13, pp. 103-13.

7 Burr, R. L. et al., 2009. Catecholamine and cortisol levels during sleep in women with irritable bowel syndrome. Neurogastroenterol Motil, Volume 21, pp. 1148-1197.

8 Jarrett, M. E. et al., 2008. Autonomic Nervous System Function During Sleep Among Women with Irritable Bowel Syndrome. Dig Dis Sci, Volume 53, pp. 694-703.

9 Song, G. H. et al., 2005. Melatonin improves abdominal pain in irritable bowel syndrome patients who have sleep disturbances: a randomised, double-blind, placebo controlled stury. Gut, Volume 54, pp. 1402-1407.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.