Serotonin och IBS

Jag har nämnt Serotonin i samband med IBS ganska många gånger, och du har säkert sprungit på det på andra ställen. Jag tänkte därför att jag skulle försöka skriva en lite mer ingående text om just Serotonin. Det är svårt kanske att tänka sig hur Serotonin kan påverka så mycket i kroppen om man inte vet så mycket om det. Det blir ingen djupgående analys av Serotonin här nu, det är för komplicerat för mig och jag slutar bara insnurrad i alla termer. Förhoppningsvis kan mitt inlägg i alla fall ge lite mer förståelse över hur Serotonin kan påverka kroppen.

Serotonin, även känt som 5-HT, har sannolikt en övervägande roll i PATOFYSIOLOGI vid IBS, genom en rad olika funktioner i centrala nervsystemet (CNS) och enteriska nervsystemet (ENS). Serotonin reglerar sensoriska, motoriska och sekretoriska funktioner i mage och tarm genom diverse interaktioner via nervbanor. Det hela är en tvåvägskommunikation, vilket innebär, väldigt förenklat, att magen kan påverka hjärnan och hjärnan påverka magen. Flertalet studier visar hur det finns en förändring i produktionen av Serotonin (5-HT) hos IBS-patienter och därmed hur signalsubstansen kan vara inblandad i IBS-symptomen(Stasi, et al., 2014).

Serotonin kan påverka mage och tarm på flera olika sätt. Det låter kanske konstigt men det kan till och med ge motsatta effekter på tarmens motoriska aktivitet och sammandragningar. Serotoninet kan alltså stimulera tarmen till sammandragningar OCH lugna ner sammandragningarna(Kim & Camillieri, 2000). Hur detta är möjligt är ganska komplicerat, men enkelt förklarat så har de olika effekterna att göra med olika typer av serotonerga receptorer som finns i centrala nervsystemet, enteriska nervceller, tarmens glatta muskulatur och sekretoriska epitelceller(Stasi, et al., 2014), (Varnas, et al., 2004), (Hoffman, et al., 2012).

Serotoninet har en väldigt aktiv roll inom både CNS och ENS, och i tarmen finns så kallade enterokromaffina celler som är ansvariga för ungefär 90% av serotoninutsöndringen. När vi äter och maten når tarmen så spänns tarmen ut, vilket är en signal till de enterokromaffina cellerna att utsöndra 5-HT. Det stimulerar i sin tur receptorer till 5-HT3 och 5-HT4, jag kan exempelvis nämna att en av 5-HT3s huvudfunktioner är aktiveringen av särskilda nerver som styr smärtan och utvidgningen av tarmväggen som associeras med IBS(Bülbring & Lin, 1985), (Gershon, 2003), (Kim & Camillieri, 2000).

Flera studier har visat hur patienter med IBS-D har förhöjda plasmanivåer av 5-HT (Serotonin)(Bearcroft, et al., 1998) (Houghton, et al., 2003). Spiller, et al., 2000 visade hur IBSpatienter hade en ökad täthet av enterokromaffina celler (alltså de som är ansvariga för större delen av serotoninutsöndringen) och andra studier har visat relativt låga nivåer av 5-HT efter måltid hos patienter med IBS-C(Dunlop, et al., 2005). Man har också sett hur IBS-patienter har en markant lägre smärttröskel (Whitehead, et al., 1980).

Drossman, et al., (2003) visade genom bilder på hjärnan att det finns ett samband mellan den kliniska symptomgraden och psykosociala tillstånd och aktiveringen av hjärnans centrum för smärtkontroll. Under senare år har betydelsen av kroppens svar på stress visat sig representera en av faktorerna som kan påverka rörligheten och den viscerala perceptionen genom brain-gut axis. 5ht-receptorer i hjärnan är inblandade i människans känslotillstånd och hur visceral smärta upplevs, och den viscerala hypersensitiviteten kan vara relaterad till den störda bearbetningen, representationen och moduleringen av tarmens signaler till hjärnan(Stasi, et al., 2014).

Sammanfattningsvis kan man säga att en förändrad serotoninsignalering bidrar till överkänslighet i tarmen och onormal tarmfunktion hos IBS-patienter, och detta tyder på att Serotonin kan ha en roll i uppkomsten av IBS.

Stasi, C., Bellini, M., Bassotti, G. B. C. & Milani, S., 2014. Serotonin receptors and their role in the pathophysiology and therapy of irritable bowel syndrome. Tech Coloproctol, Volym 18, pp. 613-621
Kim DY, Camilleri M (2000) Serotonin: a mediator of the braingut connection. Am J Gastroenterol 95:2698–2709

Varnas K, Halldin C, Hall H (2004) Autoradiographic distribution of serotonin transporters and receptor subtypes in human brain. Hum Brain Mapp 22:246–260

Hoffman JM, Tyler K, MacEachern SJ et al (2012) Activation of colonic mucosal 5-HT(4) receptors accelerates propulsive motility and inhibits visceral hypersensitivity. Gastroenterology 142:844–854

Bülbring E, Lin RC (1985) The effect of intraluminal application of 5-hydroxytryptamine and 5-hydroxytryptophan on peristalsis; the local production of 5-HT and its release in relation to intraluminal pressure and propulsive activity. J Physiol 140:381–407

Gershon MD (2003) Serotonin and its implication for the management of irritable bowel syndrome. Rev Gastroenterol Disord 3:S25–S34

Bearcroft CP, Perret D, Farthing MJ (1998) Postprandial plasma 5-hydroxytryptamine in diarrhea-predominant irritable bowel syndrome: a pilot study. Gut 42:42–46

Houghton LA, Foster JM, Whorwell PJ (2003) Alosetron, a 5-HT3 receptor antagonist, delays colonic transit in patients with irritable bowel syndrome and healthy volunteers. Aliment Pharmacol Ther 14:775–782

Spiller RC, Jenkins D, Thornley JP (2000) Increased rectal mucosal entero-endocrine cells, T lynphocytes, and increased gut permeability following acute Campilobacter enteris and in post-dysenteric irritable bowel syndrome. Gut 47:804–811

Dunlop SP, Coleman NS, Blackshaw E et al (2005) Abnormalities of 5-Hydroxytryptamine metabolism in irritable bowel syndrome. Clin Gastroenterol Hepatol 3:349–357

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.