Ryggmärgsstimulering mot smärta

Att det finns få mediciner, som dessutom inte är särskilt effektiva, är säkerligen ingen nyhet. Efter Cochrane-rapporten kunde en dra slutsatsen att bulkmedel är ineffektiva medan vissa typer spasmolytika och antidepressiva kan ge en viss effekt. Mer än en tredjedel av alla IBS-patienter beskriver sina besvär som extrema eller svåra, och IBS kan kraftigt begränsa en persons liv, mer om det finns att läsa under Livskvalité med tarmsjukdom.

Det har inte gjorts särskilt många studier kring IBS och ryggmärgsstimulering. En pilotstudie undersökte tillfällig stimulering av sakralnerver och kunde se att det markant minskade symptomen hos patienter med IBS-d. Symptomen kom dock tillbaka två veckor efter ryggmärgsstimuleringen hade upphört1.

En annan studie2 testade ryggmärgsstimuleringens effekt på postinflammatorisk överkänslighet i tarmen hos råttor, och kunde visa att ryggmärgsstimulering kan dämpa invärtes rörelser. Resultat från studier gjorda på djur visar att ryggmärgsstimulering kan ha vara effektivt som behandling mot buksmärta vid IBS. Exakt hur ryggmärgsstimulering reglerar tarmens rörelser och leder till smärtlindring är ännu inte klarlagt. Ryggmärgsstimuleringen som behandling vid olika smärttillstånd har använts mest i USA även om den i vissa fall testas i Europa också.

En 36-åring man som haft IBS-C i 8 år fick möjligheten att testa ryggmärgsstimulering. Han led av krampartad buksmärta som var lokaliserad i nedre delen av buken, samt Han led av mild scolios som gav ytterligare smärtor. Patienten hade hospitaliserats sex gånger för buksmärtan och beskrev sin smärta som konstant med varierande intensivvitet. Smärtan låg generellt mellan 8 och 10 på en 11-punktersskala. Patienten testade först ryggmärgsstimuleringen hemma i fem dagar där han upplevde smärtlindring. Generellt låg nu smärtan mellan 3 och 4 och han hade mer regelbundna avföringsvanor. Efter försöksperioden valde patienten att implementera den permanent. Patienten följdes upp regelbundet och uppföljningen ett år efter insättandet visade att patienten upplevde minst en 60-70 -procentig förbättring.3 Se bilden nedan.

scsIBSSSS

Slutsatsen blev att ryggmärgsstimulering bör finnas med som ett behandlingsalternativ när alla andra behandlingar har misslyckats3 även om andra forskare menar att vi bör vara försiktiga och att vi behöver göra liknande studier på större befolkning och randomiserade kontrollerade studier med långtidsuppföljning för att verkligen utvärdera ryggmärgsstimulering som behandling.

Läs om IBS Severity Scoring System

Referenser

1 Lundby, L., Krogh, K., Buntzen, S. & Laurberg, S., 2008. Temporary sacral nerve stimulation for treatment of irritable bowel syndrome: a pilot study. Dis Colon Rectum, Volume 51, p. 1074–1078.

2Greenwood-Van Meerveld, B., Johnson, A., Foreman, R. & Linderoth, B., 2005. Spinal cord stimulation attenuates visceromotor reflexes in a rat model of post-inflammatory colonic hypersensitivity. Auton Neurosci , Volume 122, p. 69–76.

3Rana M.V., Knezevic N.N. 2012. Tripolar Spinal Cord Stimulation for the Treatment of Abdominal Pain Associated With Irritable Bowel Syndrome. Neuromodulation 2013; 16: 73–77

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.