Luckor i tarmepitel hos IBS-patienter

Studier som har gjorts av patofysiologin vid IBS har hittat ett antal faktorer som bidrar till utvecklingen av sjukdomen, bland annat förändringar i bakteriefloran, dysfunktionell tarmbarriär med ökad rörlighet  som följd, inflammation i tarmens slemhinna, degeneration av nervceller och visceral överkänslighet.
Nedsatt funktion i tarmbarriären och låggradig inflammation tros ligga bakom en del av utvecklingen av den viscerala överkänsligheten.Vid biopsi på IBS-patienter har man samtidigt hittat bevis för inflammation och degeneration av nervceller i plexus myentericus (nerver i nätform, som ligger det yttre kraftigare glatta muskellagret) (Tornblom, et al., 2002)

Tarmens barriärfunktion sköts av epitelceller och täta förbindelser mellan dessa celler. Meningen är att nyttiga ämnen ska absorberas medan oönskade ämnen (bakterier osv) ska hindras ifrån att tas upp av kroppen. Tarmepitelet förnyas regelbundet av stamceller och denna process kan faktiskt lämna små luckor i förbindelser mellan cellerna. Det finns mer och mer bevis som tyder på att den ökade rörligheten i tarmen vid IBS är associerat med förändringar i epitelcellernas sammankopplingar och förändringar i cytokin-profiler. Hos IBD-patienter har man hittat ett förhöjt antal luckor i tarmepitel och nu har alltså en studie som mäter dessa luckor hos IBS-patienter gjorts.

16 patienter med IBS jämfördes med 18 friska kontroller, och resultaten visade att IBS-patienterna hade markant högre antal luckor jämfört med kontrollerna. Median hos IBS-patienterna var 32 luckor/1000 celler jämfört med kontrollernas 6 luckor/1000 celler. När man jämförde IBS-D och IBS-C var siffrorna väldigt lika. IBS-D hade 32 och IBS-C hade 38, men värt att notera är att IBS-C endast bestod av fyra patienter.

Studiens resultat ger stöd åt att dessa luckor och epitelcellernas förnyelse kan vara en orsak till tarmens dysfunktionella barriär samt till inflammationen i tarmens slemhinna som har observerats hos IBS-patienter. Forskarna noterade även att friska kvinnor hade en tendens till ett högre antal luckor mellan cellerna än män, och detta skulle kunna vara en förklaring till varför IBS drabbar kvinnor oftare. Kvinnor är alltså mer mottagliga för sjukdomen.

Förutom väldigt intressanta resultat och en möjlig bakgrund till hur IBS utvecklas så kan studien också ge möjligheter att ställa IBS-diagnos via endoskopi.

Referenser

Tornblom H, Lindberg G, Nyberg B, et al. Full-thickness biopsy of the jejunum reveals inflammation and enteric neuropathy in irritable bowel syndrome. Gastroenterology 2002;123:1972-9.
Turcotte, J. et al., 2013. Breaks in the wall: increased gaps in the intestinal epithelium of irritable bowel syndrome patients identified by confocal laser endomicroscopy. Gastrointestinal Endoscopy, 77(4), pp. 624-630.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.