Långtidseffekt av probiotika

Under de senaste åren har ett stort intresse riktats mot tarmens bakterieflora. En hypotes som vuxit sig ganska stark är att en onormal bakterieflora aktiverar immunförsvaret i tarmslemhinnan som i sin tur bland annat stör det enteriska nervsystemet. Jag har skrivit om probiotika tidigare där en del studier har givit positiva resultat och andra studier inte kunnat visa på någon effekt av probiotikan. Resultaten är med andra ord motsägelsefulla för huruvida probiotika kan hjälpa vid IBS. Fördelen med probiotika är att en inte riskerar en massa olika biverkningar och därför anser många det vara värt ett försök.

Det finns tyvärr inte många långtidsstudier kring probiotika men en långstidsstudie som nu publiceras följde patienter under ett år, och är den första studien med så pass lång uppföljning. 131 patienter som uppfyllde diagnosen inkluderades i studien och delades slumpmässigt in i två grupper: en placebogrupp och en probiotikagrupp. 67 patienter i probitotikagruppen och 64 patienter i placebogruppen, av dessa fullföljde 54 st. respektive 46 studien. Patienterna skulle ta fyra kapslar om dagen, där de probiotiska kapslarna innehöll Lactobacillus paracasei ssp paracasei F19, Lactobacillus acidophilus La5 och Bifidobacterium Bb12.

De första sex månaderna gjordes en dubbelblind placebokontrollerad studie och under de sista 6 månaderna observerades patienterna. Efter tre månader av behandling kunde man se en skillnad mellan grupperna. Probiotikagruppen hade då färre symptom än placebo-gruppen. Men, efter 6 månaders behandling kunde inga större skillnader ses mellan grupperna. Efter ytterligare 6 månaders uppföljning var det placebogruppen som hade de bättre siffrorna. Denna studie kunde alltså inte hitta någon långtidseffekt av probiotikan, även om probiotikagruppen hade fler antal deltagare som svarade på behandlingen (52% jämfört med 41%) så var det en alldeles för liten skillnad för att vara statistiskt viktig.

MØLENBERG BEGTRUP, L., SCHAFFALITZKY DE MUCKADELL, O. B., KJELDSEN, J. & DEPONT CHRISTENSEN, D. E. J. D., 2013. Long-term treatment with probiotics in primary care patients with irritable bowel syndrome – a randomised, double-blind, placebo controlled trial. Scandinavian Journal of Gastroenterology, Early Online, pp. 1-9.

1 Response

  1. 14 augusti, 2014

    […] du läsa mer om mikrofloran och eventuell behandling så rekommenderar jag inläggen: Probiotika Långtidseffekt av probiotika Prebiotika Alternativmedicin, del 1 Alternativmedicin, del 2 […]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.