Kronisk förstoppning och cancer

Ökar kronisk förstoppning risken att drabbas av kolorektal cancer?

Förstoppning är en av de mest vanliga åkommorna inom primärvården och kolorektal cancer är efter prostata- och bröstcancer den vanligaste cancerformen i Sverige. Ungefär två tredjedelar av alla fall i världen ses bland I-länderna.

Det är oklart huruvida kronisk förstoppning ökar risken för att drabbas av kolorektal cancer. Ett antaget orsakssamband mellan kronisk förstoppning och kolorektal cancer är att längre transittider ökar tiden av kontakt mellan tarmens slemhinna och koncentrerade karcinogener (cancerframkallande ämnen), men detta orsakssamband är långt ifrån något forskarna är överens om. År 2007 publicerades exempelvis en artikel i tidningen Gut, där titeln säger det mesta: ”Patients with functional constipation do not have increased prevalence of colorectal cancer precursors”

En metaanalys visade hur det fanns en association mellan förstoppning och cancer bland inkluderade fallstudier, men fallstudierna var samtidigt så pass lika i kvalitet och metod att det kan förklara de liknande resultaten. Samma metaanalys kunde inte hitta något samband mellan förstoppning och kolorektal cancer vid en genomgång av bland annat kohortstudier.

En studie ville undersöka eventuell länk mellan kronisk förstoppning, sjukdomsgrad och kolorektal cancer. Totalt 28,854 patienter med kronisk förstoppning och 86,562 friska kontroller inkluderades i studien. Förstoppningspatienterna hade oftare kolorektal cancer och godartad tillväxt av celler under det år som studien pågick. 2,7 % bland förstoppningspatienterna drabbades av kolorektal cancer, motsvarande siffra för friska kontrollerna var 1,7 %. Vad gäller godartad tillväxt av celler så var siffrorna 24,8% respektive 11,9 %.

Forskarna till studien dras slutsatsen att patienter med kronisk förstoppning oftare hade kolorektal cancer och godartad celltillväxt jämfört med friska kontroller. Dessa fynd tyder på en association mellan sjukdomarna, men det behöver inte vara så att förstoppningen orsakar cancer.

”This study found that patients with more severe CC are associated with a significantly greater risk of developing CRCancer and benign colorectal neoplasms over time compared to CC-free patients. The risk of developing CRCancer and benign neoplasms over time increases with the level of CC severity.” (Guerin, et al., 2014, s. 90)

Något tydligt orsakssamband sjukdomarna emellan verkar alltså inte gå att hitta, så någon större oro behöver man nog inte ha om man lider av kronisk förstoppning. Däremot är det ju alltid bra att veta om att kolorektal cancer oftare finns hos patienter med kronisk förstoppning så att man kan hålla koll på sina symptom. Ju tidigare det upptäcks, desto bättre.

Källa: Guerin, A. et al., 2014. Risk of developing colorectal cancer and benign colorectal neoplasm in patients with chronic constipation. Alimentary Pharmacology and Therapeutics, Volym 40, pp. 83-92.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.