Impotens och IBS?

Impotens (erektil dysfunktion) definieras som oförmågan att få eller behålla en erektion tillräcklig för sexuellt samlag. Ungefär en tredjedel av alla män upplever impotens någon gång i livet, och impotensen har kraftig negativ påverkan på männens intima relationer, livskvalitet och självförtroende. Flera sjukdomstillstånd har kopplats samman med impotens såsom diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.

En studie1 i Taiwan såg en koppling mellan impotens och gastrointestinala sjukdomar. Dessa forskningsresultat ledde sedan till en studie där man studerade en eventuell koppling mellan impotens och IBS.

Studien2 bestod av 17 608 nyligen diagnostiserade IBS-patienter och 70 432 kontrollpatienter. Denna studie är en av de första att studera en koppling mellan IBS och impotens. Jämfört med kontrollpatienterna såg man att det bland IBS-patienterna fanns en större tendens att drabbas av diabetes (14.7% vs. 10.9%), hjärt- och kärlsjukdomar (28.3% vs. 19.5%), kronisk leversjukdom (9.90% vs. 5.46%), depression(6.04% vs. 1.84%) och ångest (8.79% vs. 2.30%).

Förutom att dessa diagnoser ser ut att förekomma oftare hos IBS-patienter kunde man även se en högre frekvens av impotens hos IBS-patienterna än hos kontrollerna. Det var oftare en IBS-patient drabbades av impotens under åren som sjuk, och man kunde samtidigt se att risken att drabbas ökade med åldern, högst risk hade patienter mellan 55-65 år. Förutom det kunde man även se att förekomsten av impotens ökade med antalet komorbiditeter (samsjuklighet, dvs har andra diagnoser), och att depression verkade vara den som var allra starkast förknippad med impotens.

Varför är dock inte enkelt att svara på eftersom ingen enskild mekanism kan förklara alla symptomen kopplade till IBS. Vi har olika orsakssamband som alla kan bidra till hur sjukdomen uppkommer och utvecklas, exempelvis hjärndysfunktion och onormala interaktioner mellan det perifiera nervsystemet och det centrala nervsystemet, mastceller, inflammation, cytokiner, allergier samt gener.

Sammanfattningsvis då så visade studien att IBS-patienterna hade högre grad av samsjuklighet. Diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, kronisk leversjukdom, ångest och depression återfanns oftare hos IBS-patienterna än hos kontrollerna. Sjukdomstillstånd som alla är associerade med ökad risk för impotens. Man kunde samtidigt se att denna risk för att drabbas av impotens blev högre ju fler andra sjukdomar en IBS-patient hade samt ökade med patientens ålder.

Referenser

1 Chung, S. et al., 2011. Population-based estimates of medical comorbidities in erectile dysfunction in a Taiwanese population. J Sex Med, Volume 8, pp. 3316-3324.

2 Chao, C. et al., 2013 . Increased subsequent risk of erectile dysfunction in patients with irritable bowel syndrome: a nationwide population-based cohort study. Andrology, 1(5), pp. 793-8.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.