Avföringstransplantation, del 2

Clostridium difficile

FMT tycks vara en väldigt effektiv behandling vid återkommande Clostridium difficile (CDI) och har faktiskt föreslagits som en första behandlingsåtgärd för CDI. En randomiserad kontrollerad studie jämförde behandling med FMT och Vancomycin (antibiotika). Den studien fick avbrytas i förtid eftersom patienterna som fick FMT svarade så oerhört mycket bättre på behandlingen, och man ansåg det oetiskt att fortsätta studien. 81 % (13 av 16) av FMT-gruppen ansågs friska från RCDI efter en behandling. Två av de tre icke-botade patienterna blev botade efter ytterligare en FMT behandling från annan donator. Motsvarande siffror i gruppen som bara fick Vancomycin var 4 av 13 (31%) och 3 av 13 (23%) i gruppen som fick Vancomycin tillsammans med tarmsköljning.1 Vidare studier behövs för att kunna fastställa om tarmsköljning hjälper eller stjälper vid FMT.

Ulcerös kolit

Det finns bevis för att mikroorganismer har en påverkan på uppkomsten och utvecklingen av IBD, sannolikt på grund av immunförsvaret reagerar på ett felaktigt sätt mot en eller flera komponenter av mikroorganismer.2 3 Bevis för att en specifik patogen orsakar IBD är ofullständiga men det finns litteratur som tyder på att mikroorganismerna har ett finger med i spelet. Vi vet exempelvis att vissa bakteriearter är reducerade vid olika sjukdomar. Vid CDI finns reducerat antal Bacteroidetes och Firmicutes som efter en FMT funnits återställt, även om deras roll vid läkning av CDI är okänd4. Det finns flertalet studier med lovande resultat som tyder på att en del UC kan förbättras avsevärt genom behandling med FMT

En genomgång över flertalet publicerade fallstudier på FMT vid IBD visade lovande fynd. Sjukdomsremission kunde ses hos 15 av 24 patienter (63%). 13 av 17 (76%) kunde upphöra med sin medicinering och 19 av 25 (76 %) fick minskat antal symptom från mage- och tarm.5 I januari 1989 publicerades en studie där FMT framgångsrikt behandlat patienter med UC.6 En av författarna till studien botade sig själv på detta sätt. Han använde en stor volym donerat bajs. Innan FMT hade hans sjukdom varit aktiv i sju år. Och tre månader efter FMT var han symptomfri och medicinfri för första gången på 11 år.

Man gjorde även en intressant upptäckt när man gick igenom UC-fall under de senaste 24 åren. Man kunde se att även om en FMT inte botade UC på en gång så verkade det som att den tillsatta bakteriefloran, under många månader, arbetade på den inflammerade tarmen och förvandlade den till en normal tarm.7 12 av 21 patienter (57%) som genomgick koloskopi långt efter genomförd FMT hade en helt läkt tarm och ingen inflammation kunde synas.

Chrons

Vad gäller Crohn’s så har FMT inte haft samma lovande resultat. En studie kunde se små förändringar i bakteriefloran efter 2-4 veckor, men efter 8 veckor så hade alla patienter återgått till sin ursprungliga bakterieflora.8

IBS

Tyvärr har det inte gjorts så väldigt många studier kring FMT och IBS. Det finns ett antal fallrapporter gjorda på FMT och IBS-D, med bra resultat. Mest effektivt tycks FMT vara för de IBS-patienter som lider av svår diarré och svår buksmärta, även om resultaten inte är lika dramatiska eller konsistenta som vid CDI.9 Ännu färre fallrapporter finns kring FMT och IBS-C, men de som finns tyder på att FMT kan vara aktuellt som behandlingsalternativ även vid IBS-C10 11

Referenser

1
van Nood, E., Vrieze, A. & Nieuwdorp, M., 2013. Duodenal infusion of donor feces for recurrent Clostridium difficile. N Engl J Med, Volume 368, pp. 407-15.

2 Nagalingam, N. & Lynch, S., 2012. Role of the microbiota in inflammatory bowel diseases. Inflamm Bowel Dis, Volume 18, p. 968–84.

3 Tannock, G., 2010. The bowel microbiota and inflammatory bowel diseases. Int J Inflam.

4 Khoruts, A., Dicksved, J. & Jansson, J., 2010. Changes in the composition of the human fecal microbiome after bacteriotherapy for recurrent Clostridium difficile-associated diarrhea. J Clin Gastroenterol, Volume 44, p. 354–60.

5Anderson, J., Edney, R. & Whelan, K., 2012. Systematic review: fecal microbiota transplantation in the management of inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther, Volume 36, p. 503–16.

6 Bennet, J. & Brinkman, M., 1989. Treatment of ulcerative colitis by implantation of normal colonic flora. Lancet, 164(1).

7 Borody, T., Wettstein, A. & Campbell, J., 2012. Fecal Microbiota Transplantation in Ulcerative Colitis: Review of 24 Years Experience. Am J Gastroenterol, Volume 107.

8 Vermeire, S., Joossens, M. & Verbeke, K., 2012. Pilot study on the safety and efficacy of fecal microbiota transplantation in refractory Crohn’s disease. Gastroenterology, Volume 142.

9 Borody, T., George, L. & Andrews, P., 1989. Bowel-flora alteration: a potential cure for inflammatory bowel disease and irritable bowel syndrome?. Med J Aust, Volume 150, p. 604.

10 Borody, T., Leis, S. & McGrath, K., 2001. Treatment of Chronic Constipation and Colitis using human probiotic infusions, Rome: Probiotics, Prebiotics and New Foods Conference.

11 Borody, T., Warren, E. & Leis, S., 2004. Bacteriotherapy using fecal flora: Toying with human Motions. J Clin Gastroenterol, 38(6).

3 Responses

  1. 28 november, 2013

    […] Avföringstransplantation del 2 […]

  2. 21 augusti, 2014

    […] avföringstransplantation egentligen är så rekommenderar jag Avföringstransplantation del 1 och Avföringstransplantation del 2. Enligt uppgifter beräknas studien vara klar i mars 2015, och syftet med projektet sägs bland […]

  3. 16 november, 2015

    […] Läs del 2 här: Avföringstransplantation, del 2 […]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.