Ätstörningar och IBS

Jag har aldrig haft en helt normal relation till mat och den blev nog värre efter att jag insjuknade i tarmsjukdom. Jag ville inte äta eftersom det ledde till magkramper så jag försökte att låta bli. Ibland slutade det med att jag inte kunde kontrollera hungern och åt i alla fall. Det blev som en hetsätning med ångest efteråt. Det är svårt, för mig, att ha en normal relation till mat när maten är orsaken till så mycket ont i mitt liv. Varje gång jag ger efter för hungern och äter och sedan drabbas av magkramper så förebrår jag mig själv. Jag blir arg och upprörd över att jag inte kan låta bli att äta fast föda och en väldigt otäck spiral skapas.

Ätstörningar och IBS liknar varandra på flera sätt. Det är bland annat multifaktorella orsaker bakom sjukdomarna och det tycks samtidigt vara ett stort överlappande mellan orsakerna. Hos båda grupperna kan dessutom orsakerna skilja sig mellan olika undergrupper. Ätstörningar påverkar inte bara mage och tarm genom direkta effekter (laxermedel och dylikt) utan man misstänker att det kan finnas andra faktorer som gör en extra mottaglig för sjukdomarna, samt faktorer som kan utlösa eller upprätthålla sjukdomarna.

Det finns exempelvis ett antal gemensamma demografiska och kliniska kännetecken mellan patienter som lider av ätstörningar och patienter som lider av IBS. Till exempel så är kvinnor överrepresenterade i både grupperna samtidigt som det är en hög prevalens av fysisk misshandel och sexuella övergrepp1. Vidare har man sett att individer med IBS och ätstörningar tenderar att ha liknande personlighetsdrag2,3.
Man har även kunnat se en relation mellan bantning och symptom från mage och tarm. I de fall det finns en nuvarande ätstörning så korrelerar antalet IBS-symptom med ätstörningens svårighetsgrad4,7. Kvinnor som rapporterade tre eller fler symptom såsom buksmärtor, uppblåsthet, diarré och förstoppning bantade även i högre grad4. Ätstörningar är dessutom vanligare hos kvinnor med IBS än hos kontroller (kontrollerna bestod av patienter med IBD och patienter med magsår) 5

En svensk studie som gjordes på 850 tvillingpar visade att nuvarande fetma och tidigare undervikt var signifikant associerat med IBS6. Man har även sett att de funktionella mag- och tarmsjukdomarna kan finnas kvar även efter man har tillfrisknat från ätstörningen7 och att det finns en koppling mellan symptom från mage och tarm och fetma/hetsätning8

En studie kunde visa att 2/3 av individer med nuvarande eller tidigare ätstörning uppfyller diagnoskriterierna för IBS. Jämfört med andelen IBS-fall i den allmänna befolkningen så är detta en mycket förhöjd andel. I de flesta fall skedde uppkomsten av IBS långt efter att man drabbats av ätstörningen9. Sätter man dessa resultat i samband med tidigare studier så blir kopplingen sjukdomarna emellan starkare, särskilt med tanke på att onormala ätbeteenden såsom restriktivt matintag och hetsätning i ett antal studier har visat sig vara associerade med IBS-symptom8,4,5,.
Sambandet mellan attitydsymptom som förekommer vid ätstörningar, såsom oro över vikt och kroppsform, och IBS är intressant och tyder preliminärt på att en överdriven uppmärksamhet på det som pågår inuti kroppen kan vara en gemensam bakomliggande faktor till ätstörningar och IBS9.

Referenser

1 Tang, T. et al., 1998. Features of eating disorders in patients with irritable bowel syndrome. J Psychosom Res, Volume 45, pp. 171-178.

2 Ali, A. & Toner, B., 1996. Sexual abuse and self-blame in women with irritable bowel syndrome. Psychosom Med , Volume 58.

3 Kerr, J., Skok, R. & McLaughlin, T., 1991. Characteristics common to females who exhibit anorexic or bulimic behaviour: a review of current literature. J Clin Psychol, Volume 47, pp. 846-853.

4 Krahn, D. et al., 1996. Dieting severity and gastrointestinal symptoms in college women. J Am Coll Health, Volume 45, pp. 67-71.

5 Sullivan, G., Blewett, A., Jenkins, P. & Allison, M., 1997. Eating attitudes and the irritable bowel syndrome. Gen Hosp Psychiatry, Volume 19, pp. 62-67.

6 Svedberg, P. et al., 2002. Extra-intestinal manifestations associated with irritable bowel syndrome: a twin study. Aliment Pharmacol Ther, Volume 16, pp. 975-983.

7 Porcelli, P., Leandro, G. & De Carne, M., 1998. Functional gastroinstestinal disorders and eating disorders. Relevance of the association in clinical management. Scand J Gastroenterol , Volume 33, pp. 577-582.

8 Crowell, M., Cheskin, L. & Musial, F., 1994. Prevalence of gastrointestinal symptoms in obese and normal weight binge eaters. Am J Gastroenterol, Volume 89, pp. 387-391.

9 Perkins, S., Keville, S., Schmidt, U. & Chalder, T., 2005. Eating disorders and irritable bowel syndrome: is there a link?. J Psychosom Res, 59(2), pp. 57-64.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.