Antibiotika som behandling

Uppdatering:

När jag först skrev detta inlägg under 2013 så ingick inte Rifaximin i de subventionerade läkemedlen, men det gör det idag. Det är fortfarande receptbelagt men finns att få, till subventionerat pris, under namnet Xifaxan. Prata med din läkare om du är intresserad av att testa.


Tarmflorans roll vid IBS är väldigt intressant för många forskare. Man misstänker att tarmfloran på något sätt har ett finger med i spelet,1-3 och det finns studier som tyder på att det kan finnas en koppling mellan tarmfloran och tarmens immunsystem.

Man har gjort flera randomiserade, kontrollerade studier för att undersöka huruvida antibiotika i form av Rifaximin, kan vara effektivt som behandling mot IBS. Studierna har alla visat positiva resultat och allt tyder på att Rifaximin kan vara symptomlindrande. Men det dyker samtidigt upp frågetecken, om nu bakterieöverväxt är en av orsakerna till förändringen i tarmfloran hos IBS-patienter så innebär även det att bakterieöverväxten kan återkomma. Om bakteriöverväxten återkommer så behövs ytterligare behandling, men riskerar man då resistens?

Rifaximin är olik andra antibiotika4-6, det är ett bredspektrum som endast i liten utsträckning tas upp från tarmen, utan istället stannar kvar i mag- och tarmkanalen. En liten studie gällande Rifaximin och resistens har gjorts och visade inte på någon risk för resistens7 men det är bara en liten studie och inget säkert bevis.

En stor studie gjorde upp till fem behandlingar med Rifaximin, och intressant nog oavsett om den inledande behandlingen varit lyckad eller inte, så var ytterligare behandling lyckad i mer än hos 75 % av patienterna. Man kunde se en förbättring vad gäller symptom som buksmärta, avföringskonsistens, avföringsfrekvens och uppblåsthet. Detta gäller dock icke-förstoppade IBS-patienter. Forskarna till studien drar slutsatsen att behandling (och återbehandling) med Rifaximin högst troligt kommer att förbättra IBS-symptomen8.

Referenser

1Sharara AI, Aoun E, Abdul-Baki H, Mounzer R, Sidani S, ElhajjI. A randomized double-blind placebo-controlled trial of rifaximinin patients with abdominal bloating and flatulence. Am J Gastroenterol. 2006;101:326–333.

2 Pimentel M, Park S, Mirocha J, Kane SV, Kong Y. The effect of a nonabsorbed oral antibiotic (rifaximin) on the symptoms of the irritable bowel syndrome: a randomized trial. Ann Intern Med.2006;145:557–563.

3Pimentel M, Lembo A, Chey WD, et al. Rifaximin therapy for patients with irritable bowel ssyndrome without constipation. N Engl J Med. 2011;364:22–32

4 Gerard L, Garey KW, DuPont HL. Rifaximin: A nonabsorbable rifamycin antibiotic for use in nonsystemic gastrointestinal infections. Expert Rev Anti Infect Therapy. 2005;3:201–211.

5 Jiang ZD, DuPont HL. Rifaximin: in vitro and in vivo antibacterial activity—a review. Chemotherapy. 2005;51:67–72.

6 Debbia EA, Maioli E, Roveta S, Marchese A. Effects of rifaximin on bacterial virulence mechanisms at supra- and sub-inhibitory concentrations. J Chemother. 2008;20:186–194.

7 Yang J, Lee HR, Low K, Chatterjee S, Pimentel M. Rifaximin versus other antibiotics in the primary treatment and retreatment of bacterial overgrowth in IBS. Dig Dis Sci. 2008;53:169–174

8 Pimentel, M. et al., 2011. Effects of Rifaximin Treatment and Retreatment in Noncontipated IBS subjects. Dig Dic Sci, Volume 56, pp. 2067-2072.

1 Response

  1. 18 augusti, 2014

    […] Jag har skrivit om Rifaximin tidigare, du kan läsa mer här: Antibiotika som behandling […]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.