CRP och IBS

Låggradig inflammation i tarmkanalen är sannolikt en av mekanismerna bakom den ökade viscerala överkänsligheten och förändrade tarmrörlighet som syns hos IBS-patienter. Som stöd för låggradig inflammation har man exempelvis hittat ett ökat antal mastceller och T-celler i tarmväggen samt bevis för immunaktivering. Vidare har man sett att IBS-patienter är genetiskt mer sårbara för att utveckla inflammationer jämfört med friska.

Högkänsligt C-reaktivt protein (CRP) är en användbar markör vid uppenbara inflammatoriska sjukdomar som IBD, men det är även känslig nog att upptäcka en låggradig inflammation. En studie gjordes för att studera nivån av högkänsligt CRP jämfört med friska kontroller, samt huruvida nivåerna skiljer sig mellan olika undergrupper (IBS-D, IBS-C).

Forskarna rekryterade 100 patienter med diagnosen IBS, tolv uteslöts på grund av andra sjukdomar som kan påverkar CRP-värdet (exempelvis astma, hypotyreos, reumatisk artrit och akuta inflammatoriska sjukdomar). De 88 som blev kvar matchades mot 353 friska kontroller, det vill säga fyra kontroller till varje patient uppdelat enligt ålder, kön och BMI.

Det visade sig att patienterna hade högre nivåer jämfört med friska kontroller, som blev särskilt tydligt när man delade in patienterna efter symptomgrad. Det fanns även en skillnad mellan de olika undergrupperna, högst värden hade patienterna med IBS-D och lägst hade IBS-C.

Den här studien visar för första gången att IBS-patienter har högre nivå högkänsligt CRP jämfört med friska människor, och även om de fortfarande ligger inom referens, så kan detta reflektera den låggradiga inflammation som är känd för att finnas vid IBS.

Referens: Hod, K. et.al., 2011. Assessment of high-sensitivity CRP as a marker of micro-inflammation in irritable bowel syndrome. Neurogastroenterol Motil, Volym 23, pp. 1105-e541.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.