Alternativmedicin, del 2

Naturläkemedel, örtblandningar

Carmint
Carmint är en örtblandning som innehåller Citronmeliss, Grönmynta och Koriander och dessa örter sägs ha kramplösande och lugnande effekter samt även vara hjälpsamt mot gasbildning. 32 IBS-patienter delades in i två grupper där den ena gruppen fick Carmin plus loperamid eller psyllium beroende på om de led av IBS-c eller IBS-d. Den andra gruppen fick placebo. Efter åtta veckor kunde man se att buksmärtan blev lindrigare och kom mer sällan hos patienterna i Carmin-gruppen, och resultatet tyder på att det kan vara effektivt som behandling mot IBS[1].

Kinesisk örtmedicin
En dubbelblind, placebokontrollerad studie gjordes för att undersöka hur effektivt kinesisk är som behandling mot IBS. Örtblandningen består av 20 olika örter. Patienterna i medicingruppen visade en markant förbättring i symptom jämfört med placebogruppen. Patienterna rapporterade även att sjukdomen påverkade deras vardagliga liv i mindre utsträckning än förut[2].

Padma Lax
En tibetansk örtblandning som består av Aloe Vera och Kapaloe studerades i en tre månader lång dubbelblind pilotstudie. Efter studien kunde forskarna se en markant förbättring hos Padma Lax-gruppen jämfört med placebogruppen. Patienterna upplevde en förbättring vad gäller förstoppning, buksmärta, ofullständig tarmtömning, uppblåsthet och gaser. Flera ur Padma Lax-gruppen menade också att behandlingen var bättre än tidigare behandlingar de prövat. En biverkan som dök upp var lös avföring men det kunde man kontrollera genom att sänka dosen[3].

STW 5
En örtblandning som kanske är mer känd under namnet Iberogast, består av nio stycken örter, och har tagits fram just med funktionella mag- och tarmsjukdomar i åtanke. Effektiviteten har studerats i flertalet studier och man har sett att STW 5 fått markant bättre resultat än placebo vad gäller minskad buksmärta samt andra IBS-symptom. En dubbelblind placebokontrollerad studie gjordes även av STW 5-II, som består av sex av de nio örterna från STW 5. STW 5-II visade precis som sin föregångare en markant minskning i symptom jämfört med placebogruppen.
Ytterligare en studie gjordes men denna gång på endast en av örterna, Iberis Amara, men den här gången kunde man inte se någon större skillnad mellan placebogruppen och Iberis Amara-gruppen[4].

Örternas olika mekanismer har förslagits vara anledningen till att STW 5 är effektivt som behandling. En studie utvärderade exempelvis effekten STW 5 har på inälvornas slemhinnor och där kunde man se tecken på hur örtblandningen bland annat aktiverade enteriska nervceller[5]. Vidare har STW 5 studeras in vitro specifikt för dess påverkan på serotonin (5-HT3 och 5-HT4) som tros spela en central roll i orsaken till IBS[6]. Forskarna har även sett att STW 5 kunde minska den viscerala överkänsligheten hos råttor. Med andra ord är Iberogast ett naturläkemedel som faktiskt är värt försöket.

Tong-Xie-ning
Är en traditionell kinesisk medicin som består av fyra olika örter. Effekten hos dessa örter utvärderades i en studie med patienter som lider av IBS-d. Forskarna kunde se hur den IBS-relaterade smärtan minskade markant jämfört med placebogruppen, totalt 82 % i medicingruppen rapporterade denna minskning respektive 39 % i placebogruppen. Man såg också hur avföringsfrekvensen och hur fallen av ofullständig tarmtömning minskade hos medicingruppen jämfört med placebogruppen. Vad gäller IBS-relaterad diarré så kunde medicingruppen uppvisa en förbättring hos 86 % jämfört med placebogruppens 43 %[7].

Tong-Xie-Yao-Fang
Är en annan kinesiskt örtblandning bestående av fyra olika örter. En studie som gjordes på denna örtblandning var för att undersöka effekten av örterna tillsammans med Myarisan (probiotika). Dock sågs ingen större skillnad mellan medicingrupp och placebogrupp även om man såg att antalet aktiverade mastceller minskade i medicingruppen[8].

C-IBS och DA-IBS
I en okontrollerad studie undersöktes två örtblandningar, C-IBS som riktades mot förstoppning och DA-IBS som riktades mot diarré/alternerande. Studien var även en öppen studie, vilket innebär att alla inblandade (patienter, forskare osv) var medvetna om vilka som fick placebo och vilka som fick örtblandningen.
C-IBS innehöll laktulos, rödalmsbark, lakritsrot och havre, och patienterna upplevde en ökning av avföringsfrekvens på 20 % samt minskad buksmärta, uppblåsthet och andra symptom.
DA-IBS innehöll blåbär, rödalmsbark, kanel och småborre och visade även den en liten ökning i avföringsfrekvens samt en minskning i buksmärta och andra IBS-symptom[9].

Avslutning

Som vi har sett så finns det flertalet örter och örtblandningar att testa, men räkna inte med några mirakelmedel. Vad gäller de enskilda naturläkemedlen så är det pepparmynta som visat bäst resultat samt som är mest studerad. Aloe Vera, Gurkmeja och Jordrök såg inte ut att ensamma kunna förbättra några symptom. Motstridande resultat finns vad gäller Johannesört och kräver flera studier, och återigen vill jag påminna om att inte börja äta Johannesört innan du konsulterat med din läkare.

När det gäller örtblandningar så har de flesta studier gjorts kring STW 5 (Iberogast). De positiva resultaten är som tidigare nämnts troligtvis till följd av örternas olika egenskaper, däribland antiinflammatoriska egenskaper. De bakomliggande anledningarna till IBS gör att det är fördelaktigt att testa örtblandningar istället för en enda ört så ska du välja, välj ett naturläkemedel med flertalet örter.

Referenser

[1] Vejdani, R. et al., 2006. The efficacy of an herbal medicine, Carmint, on the relief of abdominal pain and bloating in patients with irritable bowel syndrome: a pilot study. Dig Dis Sci, Volume 51, pp. 1501-1507.

[2] Bensoussan, A. et al., 1998. Treatment of irritable bowel syndrome with Chinese herbal medicine: a randomized controlled trial. JAMA, Volume 280, pp. 1585-1589.

[3] Sallon, S. et al., 2002. A novel treatment for constipation-predominant irritable bowel syndrome using Padma Lax, a Tibetan herbal formula. Digestion, Volume 65, pp. 161-171.

[4] Madisch, A., Holtmann, G., Plein, K. & Hotz, J., 2004. Treatment of irritable bowel syndrom e with herbal preparations: results of a double-blind, randomized, placebo-controlled, multi-centre trial. Aliment Pharmacol Ther, Volume 19, pp. 271-279.</>

[5] Krueger, D. et al., 2009. The multi-herbal drug STW 5 (Iberogast) has prosecretory action in the human intestine. Neurogastroenterol Motil, Volume 21, pp. 1203-e110.

[6] Simmen, U. et al., 2006. Binding of STW 5 (Iberogast) and its components to intestinal 5-HT, muscarinic M3, and opioid receptors. Phytomedicine, 13(5), pp. 51-55.

[7] Wang, G. et al., 2006. Tong-xie-ning, a Chinese herbal formula, in treatment of diarrhea-predominant irritable bowel syndrome: a prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Zhanghua Yixue Zazhi, Volume 119, pp. 2114-2119.

[8] Pan, F. et al., 2009. Effect of Tongxie Yaofang Granule in treating diarrhea-predominate irritable bowel syndrome. Chin J Integr Med, Volume 15, pp. 216-219.

[9] Hawrelak, J. & Myers, S., 2010. Effects of two natural medicine formulations on irritable bowel syndrome symptoms: a pilot study. J Altern Complement Med, Volume 16, pp. 1065-1071.

1 Response

  1. 30 juni, 2014

    […] jag inläggen: Probiotika Långtidseffekt av probiotika Prebiotika Alternativmedicin, del 1 Alternativmedicin, del 2 […]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.