Alternativmedicin, del 1

När man lider av en sjukdom där det finns sådan stor brist på medicin som det gör vid IBS så är det väl ganska normalt att det dyker upp alternativ. Kosttillskott, örter och liknande naturläkemedel är populärt att testa vid IBS och även om det i en del fall kan vara värt ett försök så skulle jag personligen vara lite försiktig och skeptisk till alla ”mirakelmedel” som det görs reklam om. För att få lite insikt i de olika naturläkemedlen som finns att tillgå så läste jag Herbal medicines for the management of irritable bowel syndrome: A comprehensive review (Rahimi & Abdollahi) och fick därigenom tillgång till ett stort underlag.

Enskilda naturläkemedel

Aloe Vera
Aloe Vera är ett populärt naturläkemedel som påstås vara bra för flertalet tillstånd till följd av den påstådda läkande effekten. Det är exempelvis ett väldigt använt naturläkemedel vid akne. Frågan är dock hur pass effektivt det är vid IBS. Vid en studie där man specifikt studerade Aloe Veras effekt på IBS, delades 58 personer in i en Aloe-grupp och en placebogrupp. När man kontrollerade resultaten så kunde man inte hitta någon större skillnad mellan Aloe Vera och placebo[1]. Med andra ord ska man kanske inte räkna med några större effekter för Aloe.

Curcuma (Gurkmeja)
Gurkmeja är en växt som tillhör växtfamiljen Ingefärsväxter. Det används inte bara i mat utan även som naturläkemedel och då särskilt mot hudproblem, inflammationer, leversjukdomar, matsmältningsproblem och menstruationssmärtor. Gurkmejans möjliga effekt vid IBS skulle kunna vara ett resultat av växtens bakteriedödande[2], antiinflammatoriska[3] och kramplösande[4] egenskaper.

En åttaveckors-studie gjort på tabletter med gurkmejaextrakt minskade generella IBS-symptom samt buksmärta avsevärt. Man såg även en stor förbättring vad gäller QOL (Quality Of Life). Ungefär 2/3 av alla försökspersoner rapporterade en förbättring efter behandlingen[5]. I en dubbelblind studie gavs IBS-patienter Japansk gurkmeja (Curcuma xanthorriza) eller placebo. Den IBS-relaterade smärtan ökade i gurkmeja-gruppen och minskade i placebogruppen. Den japanska gurkmejan visade alltså inte ha någon positiv effekt alls på IBS[6]. En försiktig slutsats av detta kan vara att det spelar stor roll vilken typ av gurkmeja som används.

Cynara scolymus (Kronärtskocka)
Kronärtskockan är en ätbar tistelliknande växt som används som naturläkemedel. Den har visat sig ha både förebyggande och behandlade effekter vid IBS. Man har sett att kronärtskockan kan påverka tarmfloran samt har kramplösande egenskaper[7]. En studie som bland annat undersökte kronärtskocka vid dyspepsi och IBS visade en betydande skillnad efter behandling i antalet tarmtömningar, där både drabbade av IBS-c och IBS-d gick åt det mer normala hållet. I övrigt såg man ungefär en 26-procentig förbättring i IBS-symptom. Vad gäller själva dyspepsin så minskade symptomen med 41 % efter behandling och man kunde notera en förbättring vad gäller QOL[8]. När man gav extrakt från kronärtskockan till IBS-patienter under sex veckor så kunde forskarna se en markant minskning av symptomstyrkan. 96 % av patienterna uppgav att extraktet var lika bra som eller bättre än tidigare behandling de fått för sina symptom. Man såg samtidigt få bieffekter av extraktet[9].

Fumaria Officinalis (Jordrök)
Jordrök är en ganska vanlig växt som återfinns i trädgårdsland och åkrar. Förr i tiden användes många Fumaria-arter som medicinalväxter mot leversjukdomar och utslag då den ansågs något magstärkande och blodrenande. En eventuell effekt av Jordrök tros vara till följd av dess kramplösande egenskaper och den har undersökts som behandling för IBS. I en dubbelblind placebokontrollerad studie kunde man se att IBS-relaterad smärta minskade mer i jordröksgruppen jämfört med placebogruppen. Dock visade det sig att IBS-relaterad uppblåsthet ÖKADE i jordröksgruppen medan den minskade i placebogruppen. Man såg i övrigt ingen större förändring vad gäller mer generella IBS-symptom mellan grupperna[6].

Hypericum perforatum (Johannesört)
Johannesört är ett väldigt populärt naturläkemedel som de flesta har hört talas om. Det används ofta som behandling för lindrig oro och depression och man tror att det eventuellt kan ha en effekt på IBS genom att påverka serotoninnivåerna. I en 12 veckor lång dubbelblind, placebokontrollerad studie kunde man dock inte hitta någon direkt effekt. Generella symptom minskade i båda grupperna och placebo uppvisade ett bättre resultat vad gäller symptom som diarré, förstoppning, buksmärta, obehag och uppblåsthet[10]. En annan studie visade att Johannesört kan förbättra psykologiska symptom och det autonoma nervsystemets reaktion till stress samt symptom från mage och tarm hos kvinnor med IBS[11].

Om du vill testa Johannesört så tänk på att örten påverkar hur läkemedel bryts ner i kroppen och kan störa annan läkemedelsbehandling. Prata därför alltid med din läkare innan du testar Johannesört.

Maranta arundinacea (Arrowrot)
En studie visade att arrowroten kunde minska diarré samt buksmärta hos patienter med IBS-d [12].

Pepparmynta
Pepparmynta är även det ett ganska populärt naturläkemedel som även används ibland annat te och mat. Det sägs ha en lugnande verkan på nervsystemet samt en kramplösande effekt och därmed vara hjälpsam vid smärtsamma menstruationer och kolik i mage, tarm och gallblåsa. Det har gjorts många studier kring IBS och pepparmynta och dessa tycks stödja tesen att det är effektivt som behandling, faktiskt mer effektivt än andra naturläkemedel[13] [14]. I en dubbelblind, placebokontrollerad studie utvärderades pepparmyntsolja i kapslar. 79 % av patienterna i pepparmyntsgruppen upplevde minskad buksmärta, 83 % upplevde minskad uppblåsthet, 83 % hade minskad avföringsfrekvens och 79 % färre gaser. Ett betydligt bättre resultat än vad som sågs i placebogruppen. Inga direkta biverkningar rapporterades[15].
I en annan dubbelblind, placebokontrollerad studie gjord på patienter med IBS så gick antalet smärtfria individer från 0 i studiens början till 14 stycken vid vecka 8 i pepparmyntsgruppen. Placebogruppens motsvarande siffror var 0 till 6. Vidare minskade även styrkan på smärtan betydligt mer i pepparmyntsgruppen jämfört med placebogruppen och man såg även en markant förbättring vad gäller QOL. Inga större biverkningar rapporterades[16].
Det finns även en annan studie som studerat effekten av pepparmyntsolja hos patienter med IBS, denna gång där man uteslutit SIBO, laktosintolerans och celiaki. Patienternas symptom var buksmärta, uppblåsthet, diarré, förstoppning och så vidare. Antalet patienter som mådde bättre var större än i placebogruppen[17].
En dubbelblind studie gjordes även med barn som fått diagnosen IBS. 75 % av dem som fick pepparmynta upplevde minskad IBS-relaterad smärta. I slutet av studien visade de som fått pepparmynta en markant större förbättring än de i placebogruppen. Stor skillnad sågs för symptom som uppblåsthet, gaser, mullrande mage och halsbränna men den absolut största förbättringen sågs på buksmärtan. Inga biverkningar rapporterades under studien[18].
Pepparmynta har alltså fått bra resultat i studier och är ett naturläkemedel som är värt att testa, särskilt om du har problem med buksmärtor.

Paeonia lactiflora (Luktpion)
Luktpionens rot används i många olika örtblandningar mot IBS. Paeoniflorin är ett ämne som kan utvinnas ur Luktpionens rot, och är en av de mest aktiva ingredienserna. Man har sett en smärtstillande effekt vid studier på råttor men vidare studier behövs.

Psyllium
En kontrollerad studie gjordes gällande psylliums effekt på IBS. Patienterna delades upp i två grupper, den ena fick placebo och den andra fick psyllium. Psylliumgruppen hade ett större antal som upplevde symptomförbättring under första och andra måndaden av behandling. Efter tre månaders behandling så kunde man se att symptomen förbättrats med 90 poäng i psylliumgruppen jämfört med placebogruppens 49 poäng. Inga skillnader sågs dock vad gäller QOL[19].

Läs Alternativmedicin, del 2

Referenser

[1] Davis, K., Philpott , S., Kumar, D. & Mendall, M., 2006. Randomised double-blind placebo-controlled trial of aloe vera for irritable bowel syndrome. Int J Clin Pract, Volume 60, pp. 1080-1086.

[2] Zaid, S. et al., 2009. Bactericidal activity of medicinal plants, employed for the treatment of gastrointestinal ailments, against Helicobacter pylori. J Ethnopharmacol, Volume 121, pp. 286-291.

[3] Ammon, H. & Wahl, M., 1991. Pharmacology of Curcuma longa. Planta Med, Volume 57, pp. 1-7.

[4] Gilani, A., Shah, A., Ghayur, M. & Majeed, K., 2005. Pharmacological basis for the use of turmeric in gastrointestinal and respiratory disorders. Life Sci, Volume 76, pp. 3089-3105.

[5] Bundy, R., Walker, A., Middleton, R. & Booth, J., 2004a. Turmeric extract may improve irritable bowel syndrome symptomology in otherwise healthy adults: a pilot study.. J Altern Complement Med, Volume 10, pp. 1015-1018.

[6] Brinkhaus, B. et al., 2005. Herbal medicine with curcuma and fumitory in the treatment of irritable bowel syndrome: a randomized, placebo-controlled, double-blind clinical trial. Scand J Gastroenterol, Volume 40, pp. 936-943.

[7] Emendörfer, F. et al., 2005. Antispasmodic activity of fractions and cynaropicrin from Cynara scolymus on guinea-pig ileum. Biol Pharm Bull, Volume 28, pp. 902-904.

[8] Bundy, R. et al., 2004b. Artichoke leaf extract reduces symptoms of irritable bowel syndrome and improves quality of life in otherwise healthy volunteers suffering from concomitant dyspepsia: a subset analysis. J Altern Complement Med, Volume 10, pp. 667-669.

[9] Walker, A., Middleton, R. & Petrowicz, O., 2001. Artichoke leaf extract reduces symptoms of irritable bowel syndrome in a post-marketing surveillance study. Phytother Res, Volume 15, pp. 58-61.

[10] Saito, Y. et al., 2010. A randomized, doubleblind, placebo-controlled trial of St John’s wort for treating irritable bowel syndrome. Am J Gastroenterol , Volume 105, pp. 170-177.

[11] Wan, H. & Chen, Y., 2010. Effects of antidepressive treatment of Saint John’s wort extract related to autonomic nervous function in women with irritable bowel syndrome. Int J Psychiatry Med, Volume 40, pp. 45-56.

[12] Cooke, C., Carr, I., Abrams, K. & Mayberry, J., 2000. Arrowroot as a treatment for diarrhoea in irritable bowel syndrome patients: a pilot study. Arq Gastroenterol, Volume 37, pp. 20-24.

[13] Ford, A. et al., 2008. Effect of fibre, antispasmodics, and peppermint oil in the treatment of irritable bowel syndrome: systematic review and meta-analysis. BMJ, Volume 337.

[14] Pittler, M. & Ernst, E., 1998. Peppermint oil for irritable bowel syndrome: a critical review and metaanalysis. Am J Gastroenterol, Volume 93, pp. 1131-1135.

[15] Liu, J. et al., 1997. Entericcoated peppermint-oil capsules in the treatment of irritable bowel syndrome: a prospective, randomized trial. J Gastroenterol, Volume 32, pp. 765-768.

[16] Merat, S. et al., 2010. The effect of enteric-coated, delayed-release peppermint oil on irritable bowel syndrome. Dig Dis Sci , Volume 55, pp. 1385-1390.

[17] Capello, G. et al., 2007. Peppermint oil (Mintoil) in the treatment of irritable bowel syndrome: a prospective double blind placebo-controlled randomized trial. Dig Liver Dis , Volume 39, pp. 530-536.

[18] Kline, R., Kline, J. & Di Palma, J. G., 2001. Enteric-coated, pHdependent peppermint oil capsules for the treatment of irritable bowel syndrome in children. J Pediatr , Volume 138, pp. 125-128.

[18] Bijerk, C. et al., 2009. Soluble or insoluble fibre in irritable bowel syndrome in primary care? Randomised placebo controlled trial. BMJ, Volume 339.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.