Rökning och magen

Rökning är associerat med en mängd olika hälsorisker, samt ett flertal olika mag- och tarmsjukdomar. Rökningens skadliga effekter på kroppen är säkert ingen nyhet för någon, men det finns faktiskt tillfällen då rökningen tycks ha en förhindrande och/eller lindrande effekt på sjukdom. Rökare drabbas exempelvis mer sällan av neurodegenerativa sjukdom som Parkinsons, samt tarmsjukdomar som Ulcerös kolit. Exakt vad, hur och varför det är så är svårt att veta eftersom man kommer i kontakt med över 4000 olika kemikalier när man röker. Det blir en utmaning för forskarna att reda ut vad som gör vad.

Vad gäller just UC så har man sett att det drabbar mest icke-rökare och föredetta rökare, och kliniska bevis tyder på att det är just nikotinet som påverkar. Det ska dock tilläggas att även om det finns positiva effekter hos nikotinet så är hälsofördelarna med att sluta övervägande. Nikotinplåster är istället ett bättre alternativ och har gett effekt i studier.
Patienter med Crohns är däremot oftare rökare och där ser man tydligt hur rökning har en negativ effekt på sjukdomsförloppet. Patienter som röker, jämfört med icke-rökare, drabbas oftare av återfall och rökningen kan ställa till det så att mer operationer behövs. Vid rökstopp ser man ofta en sjukdomsförbättring.

Vidare ökar rökningen risken att drabbas av magsår, vilket sannolikt beror på hur nikotinet minskar blodflödet till magsäcken samt ökar magsyran. Patienter med magsår som fortsätter röka efter diagnos tar ofta längre tid på sig att bli friska och har ökad risk för återfall. Helicobacterinfektion är helt enkelt vanligare hos rökare och behandlingen mindre effektiv(Thomas, et al., 2005)(James, 2007).

Intressant nog tycks rökning påverka även överlappandet av tre vanliga sjukdomar: Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD), Funktionell dyspepsi (FD) och Irritable bowel syndrome (IBS). Studier visar hur dessa sjukdomar många gånger förekommer samtidigt (överlappar) hos samma patient. En studie (Kaju, et al., 2010) visade att 47 % av patienter med GERD, 48 % med FD och 34 % med IBS hade överlappande sjukdomar. Riskfaktorer var enligt studien rökning, alkoholvanor, kvinnligt kön och lågt BMI. En annan studie (Fujiwara, et al., 2011) visade att rökning var markant associerat med alla typer av överlapp mellan sjukdomarna. Extra tydligt blev det hos rökare som rökte mer än ett paket om dagen.

Förutom allt det så är rökning dessutom en stor riskfaktor vad gäller diverse cancersjukdomar i mag- och tarmkanalen. Med andra ord, har du problem med magen och är rökare så överväg att sluta röka.

Referenser

Fujiwara, Y. o.a., 2011. Cigarette Smoking and its Association with Overlapping Gastroesophageal Reflux Disease, Functional Dyspepsia, or Irritable Bowel Syndrome. Intern Med, Volym 50, pp. 2443-2447.

James, S., 2007. Smoking cessation and GI disorders: the role of the GI nurse specialist. Gastrointestinal nursing, 5(1), pp. 24-31.

Kaju, M., Fujuwara, Y. & Shiba, M., 2010. Prevalence of overlaps between GERD, FD and IBS and impact on health-related quality of life. J Gastroenterol Hepatol , Volym 25, pp. 1151-1156.

Thomas, G. A., Rhodes, J. & Ingram, J. R., 2005. Mechanisms of Disease: nicotine—a review of its actions in the context of gastrointestinal disease. Nature Clinical Practice Gastroenterology & Hepatology, 2(11), pp. 536-544.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.