Kvinnor, mens och tarmproblem

Det här blogginlägget fokuserar på kvinnor med IBS och anledningen till detta är för att det är ungefär dubbelt så många kvinnor som män som söker vård för IBS.1,2,3


Kvinnor med IBS har en lägre livskvalitet än män med IBS och känner ofta en större trötthet, djupare depression och mindre lycka 4. Kvinnor upplever också mer buksmärta5 6 och känner sig mer socialt begränsade 7. Förstoppning är vanligare hos kvinnor medan män oftare lider av diarré. Kvinnor har samtidigt flera andra problem förutom IBS såsom migrän, fibromyalgi, dysmenorré (mensvärk), kronisk bäckenbottensmärta, PMS och så vidare 8. Något som är särskilt intressant är kanske hur IBS och dysmenorré tycks hänga ihop. Kvinnor med dysmenorré har ofta mer symptom från mage och tarm än andra kvinnor9 och det är också mer sannolikt att en kvinna med IBS lider av mensvärk än en kvinna utan IBS.10, 11

Alla kvinnor med misstänkt IBS bör genomgå en ordentlig utredning för att utesluta andra sjukdomar, denna utredning bör inkludera bäckenbotten, buk och anal och all avvikande smärta bör utredas ytterligare12.

Skillnaderna i anatomi, det vill säga de fysiska skillnaderna, mellan män och kvinnor är något som tros påverka symptomskillnaderna. Ett exempel är tarmen, som är längre hos kvinnor än hos män. Den extra längden kan göra kvinnor mer mottagliga för förstoppning13. Andra intressanta fysiska skillnader mellan män och kvinnor är könshormoner. Det finns flertalet sätt som könshormoner kan påverka smärtupplevelse och obehagskänslor4, studier på både djur och människor har visat att äggstockshormoner kan påverka smärtkänslighet14. Förändringar i hormoner under menscykeln kan exempelvis bidra till ökade symptom hos kvinnor med IBS. Hormoner är delaktiga i mag- och tarmkanalens funktion så även friska kvinnor kan uppleva besvär från mage och tarm. Ungefär en tredjedel av kvinnor utan andra symptom upplevde störningar i magen runt mens 15. En metaanalys drog exempelvis slutsatsen att fertila kvinnor är mer känsliga för smärta precis innan mens och flertalet rapporter visar hur kvinnor med IBS drabbas av buksmärta och lägre smärttröskel i tarmen när det är dags för mens16.

Hormonerna progesteron och östrogen kan inverka på IBS och både försämra och förbättra IBS-relaterad smärta17. Progesteron lugnar ner genom att minska den glatta muskulaturens sammandragningar i tarmen, och östrogen och progesteron i kombination har visat sig kunnat fördröja magtömningen hos råttor12. Det är emellertid inte särskilt många studier som har undersökt smärtupplevelsen invärtes under menstruationscykeln. En studie som jämförde olika stadier i menstruationscykeln fann inte några direkta skillnader i känslighet i tarmen. Men en annan studie visade att det finns en ökad smärtkänslighet i tarmen kring mens för kvinnor med IBS, jämfört med andra tillfällen i menstruationscykeln16. Detta överensstämmer med hypotesen att minskade äggstockshormoner kan bidra till smärtkänslighet, dock är det komplicerat att klarlägga hur och i vilken utsträckning hormoner kan påverka smärtupplevelsen.18

Varför man drabbas av IBS är komplext och än idag är man inte riktigt helt säker på orsaken bakom, troligtvis är det flera faktorer som samspelar. Man brukar uppskatta att ungefär 10 % av alla med IBS fått sjukdomen efter en maginfektion. Infektion är alltså en del av de troliga riskfaktorerna, andra riskfaktorer är gener, kvinnligt kön och ung ålder. Att vara kvinna ökar också risken för att utveckla postinfektiös IBS19, så kvinnor är lite extra utsatta för risken att drabbas.

Obalans i bakteriefloran till följd av infektion eller bakterieöverväxt är ytterligare något som kan bidra till att IBS utvecklas. Betydelsen av bakteriefloran har visats i studier på djur, där man lyckats förbättra mag- och tarmsymptom efter bakteriefloran i magen återställts20.

Immunsystemet och en låggradig inflammation har också kopplats ihop med IBS. Studier har visat hur cytokiner, mastceller och lymfocyter finns i ökat antal hos IBS-sjuka. Intressant nog så fann en studie ett högre antal mastceller hos kvinnor med IBS än hos män med IBS21

Gener är som tidigare nämnts också en faktor vid IBS och man har identifierat specifika gener som är involverade i magens immunförsvar 22

Så, om hormoner kan förvärra IBS kan hormonella p-medel förbättra IBS?

De ökade symptomen kring mens och den möjliga sammankopplingen mellan hormoner och IBS gör att hormonella prevetivmedel kan vara ett intressant hjälpmedel. En studie från 2011 visade att många kvinnor fick en minskning av diarré associerad med dysmenorré när de använde en lågdos hormonella preventivmedel. Dock ska det tilläggas att denna studie inte riktade sig specifikt till kvinnor med IBS23och att den studien som faktiskt gjorde en jämförelse mellan kvinnor med IBS/hormonella preventivmedel med en kontrollgrupp inte såg någon större skillnad mellan grupperna. 14

Det är inte särskilt många studier gjorda kring IBS och graviditet, men vissa data tyder på att kvinnor som redan har IBS kan uppleva symptomförsämring under graviditeten. 11 till 38 % kvinnor rapporterade en ökad förstoppning, särskilt under den sista trimestern, och 34 % rapporterade en ökad avföringsfrekvens 24. Det man idag kan säga är att mängden hormoner i kroppen förändras under graviditeten samt att det även sker andra fysiologiska förändrar som eventuellt kan förvärra IBS eller förändra mag- och tarmsystemets funktioner.

Referenser

1 Hungin, A., Chang, L. & Locke, G., 2005. Irritable bowel syndrome in the United States: Prevalence symptom patterns and impact. Ailment Pharmacol Ther., Volume 64, pp. 1365-1375.

2 Müller-Lissner , S., Bollani, S. & Brummer, R., 2001. Epidemiological aspects of irritable bowel syndrome in Europe and North America. Digestion, Volume 64, pp. 200-204.

3 Taub, E., Cuevas, J. & Cook, E. I., 1995. Irritable bowel syndrome defined by factor analysis. Gender and race comparisons.. Digestive Diseases and Sciences , Volume 40, pp. 2647-2655.

4 Ouyang, A. & Wrzos , H., 2006. Contribution of gender to pathophysiology and clinical presentation of IBS: Should management be different in women?. American Journal of Gastroenterology, 101(12), pp. 602-609.

5 García Rodríguez, L., Ruigómez, A., Wallander , M. & et al, 2000. Detection of colorectal tumor and inflammatory bowel disease during follow-up of patientswith initial diagnosis of irritable bowel syndrome. Scandinavian Journal of Gastroenterology, Volume 35, pp. 306-377.

6 Talley, N., 1991. Spectrum of chronic dyspepsia in the presence of the irritable bowel syndrome. Scandinavian Journal of Gastroenterology, Volume 182, pp. 7-10.

7 Chang, L., 2004. Review article: epidemiology and quality of life in functional gastrointestinal disorders. Aliment Pharmacol Ther, 20(7), pp. 31-39.

8 Chang, L., Toner, B., Fukudo, S. & al., e., 2006. Gender, age, society, culture, and the patient’s perspective in the functional gastrointestinal disorders. Gastroenterology, Volume 130, pp. 1435-1446.

9 Kane, S., Sable, K. & Hanauer, S., 1998. The menstrual cycle and its effect on inflammatory bowel disease and irritable bowel syndrome: A prevalence study. American Journal of Gastroenterology, Volume 93, pp. 1867-1872.

10 Jamieson, D. & Steege, J., 1996. The prevalence of dysmenorrhea, dyspareunia, pelvic pain, and irritable bowel syndrome in primary care practices. Obstet Gynecol, Volume 87, pp. 55-58.

11 Altman, G., Cain, K. & Motzer, S., 2006. Increased symptoms in female IBS patients with dysmenorrhea and PMS. Gastroenterol Nurs, Volume 29, pp. 4-11.

12 Roisinblit, K. C., 2012. Irritable Bowel Syndrome in Women.. Journal of Midwifery & Women’s Health, 58(1), pp. 15-24.

13 Saunders, B., Fukumoto, M. & Halligan, S., 1996. Why is colonoscopy more difficult in women?. Gastrointestinal Endoscopy, Volume 43, pp. 124-126.

14 Heitkemper, M. & Chang, L., 2009. Do Fluctuations in Ovarian Hormones Affect Gastrointestinal Symptoms in Women With Irritable Bowel Syndrome?. Gender Medicine, Volume 6, pp. 152-167.

15 Moore, J., Barlow, D., Jewell, D. & Kennedy, S., 1998. Do gastrointestinal symptoms vary with the menstrual cycle?. British Journal of Obstetrics and Gynaecology, Volume 105, pp. 1322-1325.

16 Houghton, L., Lea, R., Jackson , N. & Whorwell, P., 2002. The menstrual cycle affects rectal sensitivity in patients with irritable bowel syndrome but not healthy volunteers. Gut, Volume 50, pp. 471-474.

17 Martin, V., 2009. Ovarian hormones and pain response: a review of clinical and basic science studies. 1878-7398 Electronic ed. s.l.:s.n.

18 Unruh, A., 1996. Gender variations in clinical pain experience. Pain, Volume 65, pp. 123-167.

19 Chadwick, V., Chen, W. & Shu, D., 2002. Activation of the mucosal immune system in irritable bowel syndrome. Gastroenterology, Volume 122, pp. 1778-1783

20 Barbara, G., Stanghellini, V. & Brandi, G., 2005. Interactions between commensal bacteria and gut sensorimotor function in health and disease. Am J Gastroenterol, 100(11), pp. 2560-2568.

21 Barbara, G., Wang, B. & Stanghellini, V., 2007. Mast celldependent excitation of visceral-nociceptive sensory neurons in irritable bowel syndrome. Gastroenterology, Volume 132, p. 26–37.

22 Fukudo, S. & Kanazawa, M., 2011. Gene, environment, and brain-gut interactions in irritable bowel syndrome. J Gastroenterol Hepatol, Volume 26, pp. 110-115.

23 Anthuber, S., Scramm, G. & Heskamp, M.-L., 2011. Six-month evaluation of the benefits of the low-dose combined oral contraceptive chlormadinone. Clin Drug Invest, 23(7).

24 Hasler, W., 2003. The irritable bowel syndrome during pregnancy. Gastroenterology Clinics of North America, 32(1), pp. 385-406.

4 Responses

 1. Anna vendel skriver:

  Så intressant att läsa. Efter tre graviditeter med ibs försöker jag läsa om det finns ngn studie på just detta. När jag är gravid mår min mage så mkt bättre och jag kan äta sånt jag inte kan tänka på annars utan att bli dålig. Även under amningstiden mår jag mkt bättre för att sedan återgå till ”vanligt” igen. Mina skov följer om jag sköter mig väl min menscykel.
  Mkt intressant att det faktiskt finns lite studie på detta. Synd man inte hittar ngt sätt att lindra på och att det är svårt att hitta bra och kunniga läkare. Mvh Anna

 2. Charlotte skriver:

  När jag var gravid kunde jag äta vad som helst utan min medicin egazil som jag äter för ibs med krampsmärtor. Hur bra som helst. Även under amningstiden höll detta i sig. Men sedan saktligen kom Ibsen tillbaka. Nu har 3 år gott och jag måste äta 2 egazil på morgonen och 3 till lunch och 2-3 till middagen för att fungera. Under min menstration förvärras symptomen och ibland fixar jag inte äta lunch på jobbet, blir gasig och får diarre och smärtor om jag gör detta. Egazilen är min räddning för annars hade jag inte kunnat arbeta och ha ett normalt liv.

 1. 17 oktober, 2013

  […] Män är generellt sämre på att söka läkarvård än kvinnor, och det kan nog förklara varför det ser ut som det gör inom mag- och tarmvården. I mina ögon är väl detta en stor anledning till att vi behöver lägga ner tid på insatser till just män. Å andra sidan är kvinnor generellt mer påverkade av IBS. Läs mitt inlägg om Kvinnors, mens och tarmproblem […]

 2. 4 september, 2015

  […] Vill du läsa mer om hormoner och IBS så finns inlägget Kvinnor, mens och tarmproblem […]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.